Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Konspirationsteoretiska Frihetsrörelsen lägger ned som organisation. Det meddelades på sociala medier på måndagskvällen.

Organisationen har varit drivande arrangör bakom flera av de största samlingarna mot vaccin, restriktioner och coronapass, bland annat demonstrationen den 22 januari i Stockholm som lockade tusentals deltagare.

I meddelandet om att organisationen avvecklas sägs samtidigt kryptiskt att ”frihetsrörelsen består”. Planerade kommande demonstrationer har inte ställts in, men sägs vara ett initiativ som ”arrangeras av flera olika grupper och aktivister i Sverige”.

Splittring

Som Expo tidigare har rapporterat om har ledningen för Frihetsrörelsen anklagats för att använt organisationen som ett sätt att göra egen ekonomisk vinning och att de inte redovisar insamlade medel. I uttalandet om upphörandet sägs att de varit utsatta för ”ryktesspridning, och missinformationskampanjer”.

Det påstår också att de varit utsatta för påtryckning från någon som vill ta över verksamheten:

”Vi har även fått stöta på hot om övertag nyligen, där en individ med negativa intentioner försökt sätta sig i en position av att kunna ta kontroll över frihetsarbetet i Sverige. ”

Insamling ifrågasätts

Den person som med tiden framför allt kommit att förknippas med Frihetsrörelsen är Max Winter Frånlund. Nyligen startades en insamling till honom för att täcka viten han ådragit sig som arrangör för två demonstrationer i Stockholm förra året. Samlingarna ska enligt Länsstyrelsen ha överstigit antalet tillåtna deltagare och Max Winter Frånlund anses även ha varit drivande i att reglerna för sammankomsten inte följdes.

Enligt vad Max Winter Frånlund uppger på sociala medier så handlar det om ”viten som snart skulle krävas in”. Men flera av hans följare och personer inom den konspirationstroende miljön ifrågasätter att det finns ett sådant beslut om vite.

Insamlingen har nu pausats. Initiativtagaren motiverar det med att ”det har uppstått en del frågetecken”. Samtidigt hävdar Max Winter Frånlund på Facebook att personen som startade insamlingen ska ha utsatts hot.

Länsstyrelsen beslut om att yrka på vite ligger som mål på Förvaltningsrätten i Stockholm. Där meddelas att det fortfarande är ett öppet mål och att det inte tagits något beslut om Max Winter Frånlund kommer att krävas på att vite eller inte. Totalt riskerar han vite på 60 000 kr.

Bildade parti

I samband med demonstrationen i Stockholm den 22 januari meddelades det också att Max Winter Frånlund ingår i styrelsen för det nybildade partiet Svenska Rikslagen. Ett parti som underkänner den förda coronapolitiken och vill se ansvariga ställas till svars.

Partiet är en fusion av högerextrema företrädare, bland annat från det så kallade Nätverket och SwebbTV, och den coronakritiska, konspirationsteoretiska miljön. De två miljöerna har närmast sig varandra under året.

Expo har sökt Max Winter Frånlund för en kommentar, men han har inte återkommit.