Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Förutom fördömanden och förskräckelse över krigsbrott, urskillningslöst dödande av civila och ständiga utfall och hot mot omvärlden råder det efter Vladimir Putins och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina en förvirring. Vad vill Vladimir Putin egentligen? Varför går den ryska krigspropagandan varm om en omvärld som vill utplåna Ryssland?

Redan 2014 när Ryssland annekterade Krim dök ett namn på en rysk ideolog upp allt oftare i artiklar som försökte analysera varför landet agerar som det gör.

Aleksandr Dugin.

Inte sällan porträtteras han som ”Putins hjärna”.

”Jag tror inte att våra fiender är ukrainare. De är i själva verket en bastardras som har trängt upp ur hål i marken. Mot bastarder är folkmord på sin plats”, skrev Aleksandr Dugin på Facebook i samband med den ryska annekteringen av Krim. Facebook-inlägget har översatts av rysslandskännaren och litteraturvetaren Magnus Ljunggren som har följt Dugin i årtionden.

I Expos bevakning av den svenska och internationella extremhögern dyker hans namn upp återkommande. Ofta kopplat till den nyfascistiska och etnonationalistiska identitära rörelsen och den internationella Alternativhögern med starkt fäste i Sverige genom bokförlaget Arktos och tankesmedjan Motpol. Aleksandr Dugin har också varit en fixstjärna hos den högerextrema och kremlvänliga tidningen Nya Tider. Inte minst efter kriget i Ukraina har Nya Tider pushat för Aleksandr Dugins böcker.

Motpol och Arktos med Daniel Friberg i spetsen och dess internationella nätverk med den amerikanska högerextremisten Richard Spencer skulle spela en stor roll i att samla och organisera den högerextrema rörelsen i USA under president Donald Trumps tid vid makten.

Men Alternativhögerns uppgång kändes lika plötslig som dess fall. Rörelsen nådde sin kulm i Unite the Right-demonstrationen i Charlottesville 2017. Fackeltåg av nazister och högerextremister skanderade ”judar ska inte byta ut oss” och James Alex Fields körde sin bil rätt in bland motdemonstranter och dödade tre och skadade ett 30-tal. Händelsen stärkte inte rörelsen utan marginaliserade den i USA. Richard Spencer försvann ut i kulisserna och inte mycket väsen har gjorts av de svenska identitärena sedan dess.

Men i samma veva hade den ryska ideologen Aleksandr Dugins namn börjat dyka upp i alternativhögern. Det svenska bokförlaget Arktos har översatt en rad av Dugins böcker till engelska och Dugin medverkade i egen hög person på deras årliga sammankomst Identitär idé i Stockholm 2012. Identitär idé skulle även gästas av Aleksandr Dugin 2017, då tillsammans med Richard Spencer. Evenemanget ställdes dock in och har inte arrangerats igen sedan dess.

Kontakterna mellan de svenska identitärerna, alt-right-rörelsen i USA och Aleksandr Dugin var minst sagt täta under Donald Trumps valrörelse och fram till Unite the Right-manifestationen. Dugin var till exempel återkommande skribent på Spencers nu nedlagda sajt AltRight.com.

I en intervju i boken Folk och identitet förklarar Dugin för sociologen Göran Dahl, som forskat på radikalkonservatism och Alternativhögern, sitt stöd för extremhögern. Svaret visar att hans politiska analyser innefattar antisemitiska myter. Dugin menar att Donald Trump och Alternativhögern är ett alternativ mot ”globalismen”. På andra sidan står den judiska filantropen och finansmannen George Soros som Dugin beskriver som ”spindeln i nätet” och att Soros ligger bakom en illusion om att det ”finns en kamp mellan höger och vänster”.

Det är ett mindre imponerande gäng som ”Putins hjärna” omger sig med internationellt. Men vem är då Aleksandr Dugin?

Dugin är doktor i sociologi och statsvetenskap och filosofie doktor på Moskvas universitet. Från 2008 till 2014 var Dugin chef för universitetets avdelning för sociologi i internationella relationer på den sociologiska fakulteten. Han fick sparken efter att studenter protesterat mot att han under annekteringen av Krim 2014 uppmanade till folkmord i Ukraina.

I vilken mån han har Vladimir Putins öra är svårt att reda ut. Ryssland och Kreml är slutet och omvärlden kämpar med att greppa om Putin har någon rådgivare överhuvudtaget.

Vladimir Putin
Vladimir Putin. The Presidential Press and Information Office

Enligt Andreas Umland, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet som specialiserat sig på bland annat rysk nationalism och eurasianism, menar att beskrivningen av Dugin som Putins hjärna är felaktig.

–  Dugins inflytande på Kreml och Putin är mer indirekt, vad jag vet har de aldrig träffats. Men det finns paralleller mellan deras tankesätt. Och framför allt har Dugin haft inflytande på den geopolitiska diskursen i Ryssland. Som publicist och teoretiker har han en påverkan på Rysslands intellektuella, på militären, akademin och journalister.

Det har rapporterats om att Dugins bok Foundations of Geopolitcs från 1997 varit obligatorisk läsning inom ryska militärakademier.

–  Under en period mellan 1998 och 2002 var han rådgivare åt den dåvarande talmannen i Duman. Det är kanske den enda perioden då han haft direkt access till en person i parlamentet. Men det var en person som inte hade inflytande över beslutsfattandet, säger Andreas Umland.

Men det som står klart är att Aleksandr Dugin förespråkar en vision för Ryssland som ger kalla kårar och som nu hörs genom Vladimir Putins sätt att beskriva världen. Inte minst sedan invasionen av Ukraina.

”Sovjet försvagades och föll isär. Den erfarenheten borde vara en viktig läxa för oss för det har visat att paralyserad makt och ambition är första steget mot total degenerering och glömska. Vi förlorade vårt självförtroende för bara en stund, men det var tillräckligt för att skaka om maktbalansen i världen”, sade Rysslands president Vladimir Putin till världen och för den inhemska publiken den 24 februari 2022. Timmar efter invaderades Ukraina.

Aleksandr Dugin

Rysk högerextrem politisk filosof, doktor i sociologi och statsvetenskap, född 1962. Från 2008 till 2014 var han chef på Moskva universitets sociologiska fakultet. Han beskriver sig själv som en nyeurasianist och har skrivit en rad verk för att sprida och redogöra för sin geopolitiska och ideologiska syn på världen  —ett av de mest inflytelserika är Foundations of Geopolitics från 1997. Tidigare i sitt liv har han varit aktiv i sammanslutningar tydligt inspirerade av nazistisk ockultism.

Putins fokus var riktat mot Nato och i synnerhet USA. Putin hävdade att USA bestämmer ”sanningen” i världen och tvingar den på andra nationer med vapenmakt. Han anklagade USA för att försöka krossa Ryssland, dess traditionella värden och ”tvinga på oss deras falska värden som skulle erodera oss, vårt folk från insidan, idéerna som de aggressivt tvingar på sina länder, idéer som leder till degradering och dekadens för de går emot den mänskliga naturen”.

Putin fortsatte med att slå fast att ”de som är ute efter global dominans har utsett Ryssland till dess fiende”.

Putin kallade Ukraina för historiskt ryskt territorium som nu blivit fientligt och att landet tagits i besittning av utländska krafter.

Bara dagar tidigare, den 21 februari, talade Putin om Ukraina och kritiserade sin föregångare Vladimir Lenin för att ha tillåtit områden som tillhört det ryska imperiet att bli självständiga nationalstater.

”Varför var det nödvändigt att tillfredsställa nationalisters ambitioner i utkanterna av det forna imperiet?”

Han kritiserade Lenin för att ha gett upp ”territorium och populationer som var historiskt ryska” och att de gavs möjligheten att lämna den ”enade staten” utan motkrav. 

Putin menade att Vladimir Lenin och bolsjevikerna bara var ute efter makt och att de svek Rysslands öde.

”När det kommer till Ryssland och dess folks historiska öde var Lenins principer inte bara ett misstag. De var värre än ett misstag. Det visade sig med uppenbar tydlighet efter upplösningen av Sovjet 1991.”

Vladimir Putin betonade även att Sovjet låg på samma territorium som det ryska imperiet 1922.

Idéerna som Putin ger uttryck för om ett ”ryskt öde” – en rysk kultur som motpol till USA och historiska misstag som självständighet för territorium som betraktas som rättmätigt ryska – har Aleksandr Dugin redan satt på pränt.

Det säger inget i sig om att Aleksandr Dugin är skapare till den här världsåskådningen eller om Dugin bara själv ger uttryck för en sedan länge etablerad nationalistisk rysk världsbild. 

–  Vissa av de idéer som Dugin förde fram redan under 1990-talet – om imperiets återuppståndelse, om Ukraina och erövringen av Svarta havet vid Ukrainas kust – då var det fortfarande ett radikalt och ovanligt perspektiv, nu har det blivit mainstream. Det Dugin skrev under 90-talet implementerar Putin nu. Men det går inte att säga att det är på grund av Dugin, han är en del av en bredare trend av återuppståndna imperiedrömmar, säger Andreas Umland.

Aleksandr Dugins bok Foundations of Geopolitics från 1997 har varit del av kurslitteraturen på ryska militärakademier. The Presidential Press and Information Office

Aleksandr Dugin har skrivit böcker där han fördjupar sig i många av de punkter som Vladimir Putin nu ger uttryck för. Men det finns skillnader.

Dugins historia går mycket längre tillbaka än 2001, vilket vi kommer att få anledning att återkomma till, men det var då han bildade det Eurasiska partiet. Bara ett år senare upplöste han partiet och bildade i stället den internationella eurasiska rörelsen enligt sin egen historieskrivning. Målet var en världsomspännande rörelse, en eurasisk international och en total förändring av världsordningen. 

Eurasianism, eller Eurasien, syftar på en gemensam civilisation som spänner över den Asiatiska och Europeiska kontinenten.

Boken Eurasian Mission är ett samlingsverk som satts ihop av Aleksandr Dugin och Arktos-redaktören John Morgan och utgiven på Arktos förlag 2014.

Boken innehåller olika tidigare skrifter från Dugin och beskrivs som ”en introduktion till nyeurasianism”. Den är skriven som ett manifest. Uppdelat i en torrare geopolitisk del som tycks mer riktad mot beslutsfattare och militärer. De flesta av dessa geopolitiska texter skrevs 2005. Bokens andra del utgörs av senare texter och även intervjuer med Dugin.  En text med rubriken ”Den globala revolutionära alliansens manifest” gavs ut av Dugin i Ryssland 2012 och är en brinnande uppvigling till terror i global skala och cyberkrig med liberalismens, och i synnerhet USA:s, utplånande som mål. ”Inga moraliska överväganden får stå i vägen”, skriver Dugin.

Båda de senare och äldre texterna kan läsas i ljuset av hur Ryssland agerat på världsscenen det senaste decenniet, med desinformationskampanjer, kontakter med extrema rörelser inte minst i Europa och USA och krig. Om Dugin haft något inflytande i skeendena bevisas inte av hans alster. Själv menar han att han har det, men Aleksandr Dugin framstår även som en man som inte är sen med att ta åt sig ära. Han beskriver sig själv som ”skapare av moderna ryska geopolitiska skolan”.

Dugin beskriver, liksom Vladimir Putin gjort, att Ryssland har en historisk roll i världen och ett historiskt öde.

”Ryssland är startskottet och huvudbasen. Det ryska folket är fortfarande hängivet sitt historiska uppdrag. Det är anledningen till att Rysslands öde är att bli ledaren för det nya globala eurasiska alternativet till Västs vision av världens framtid”, skriver Dugin.

”Eurasianism är den ideala ideologin för befolkningen i den nya världen” fortsätter han.

Enligt Dugin är Ryssland motpolen till liberalismen som är ondskan. Dugin kallar USA för antikrists konungarike och djävulen. Ryssland och världen är dömda att gå under om inte liberalismen bokstavligen utrotas.

Verktygen som Dugin menar att USA och ”globala oligarker” använder för att förgöra och erövra nationer är globalism, individualism, mänskliga rättigheter och demokrati. Även detta rimmar väl med Putins legitimering av kriget i Ukraina.

–  Dugin tar delvis idéer som uppstått i Väst och utvecklar dessa i en rysk kontext. Som den konservativa revolutionen, tanken på den tredje vägen, etnopluralism och anti-amerikansim. Allt detta har han hämtat från högerextrema rörelser i Europa och USA och översatt och applicerat på Ryssland. Det är delvis det som gjort honom relativt framgångsrik och unik som högerextrem teoretiker, säger Andreas Umland.

Det är alltså inte förvånande att Dugin hittar allierade i den etnonationalistiska identitära rörelsen.

Enligt Dugin består världen av distinkta och historiska civilisationer som inte ska tillåtas påverkas av yttre faktorer eftersom han menar att det leder till civilisationernas utplånande. Civilisationerna är kopplade till geografiska platser och jorden mystifieras som ett med dessa. Den nazistiska idén om blod och jord känns mycket nära i Dugins utläggningar.

”Jorden är helig för den djupa identiteten och den mest grundläggande delen av själen” skriver Dugin och citerar vad han beskriver som en tysk arkeolog.

”Kulturen är jorden manifesterad i människan”.

Det är med tanken om jordens betydelse han också förklarar varför USA är andlighetens och mänsklighetens fiende och liberalismens vagga. Amerikanerna är rotlösa menar han och går så långt som att kalla dem för ”maskiner”.

För att nå Dugins utopi måste världen omdanas. Nationalstater måste upphöra och i stället ska världen delas upp i fyra olika imperier – som måste respektera den eurasiska världsordningen och dess ideologi. Inom dessa imperier ska autonoma områden delas upp efter etnicitet och kultur. Dugin gör en poäng av att han beskriver det som just autonoma områden, inte självständiga stater. Han motiverar det på liknade sätt som Putin och Putins kritik av Lenins reformer, som ”underlydande” stater vars självständighet är ”en brist”.

2014 fick Aleksandr Dugin lämna sin chefspost på Moskvas universitet efter kritik från studenter. Anledningen var att Dugin på Facebook uppmanat till folkmord efter Rysslands annektering av Krim. Genom den blodiga invasionen av Ukraina implementerar Putin i dag det som Dugin förespråkat i närmare 30 år. Sergey Savastjanov-RIA-Novosti

Men för att omdana världen efter eurasisk modell måste, enligt Dugin, länderna i den postsovjetiska alliansen Oberoende staters samvälde, OSS, ”integreras” med Ryssland. OSS består av tidigare sovjetrepubliker, undantaget baltstaterna. Efter Dugins utspel har både Georgien och Ukraina lämnat alliansen. Georgien 2008 som en direkt följd av Rysslands militära inblandning i kriget i Sydossetien och Ukraina 2018 som en följd av Rysslands aggression mot landet genom annekteringen av Krim. Och redan 2005, när Dugin ger sin syn på regionen, framhålls utvecklingen i Ukraina som ett hot mot Ryssland då ”Ryssofobi och separation har propagerats i Ukraina”, enligt Dugin.

I Dugins geopolitiska utläggningar från 2005 förklaras inte närmare hur hans utopi och världsdominans ska genomföras i praktiken. Det slås dock fast med all tydlighet i manifestet från 2012. Ett globalt apokalyptiskt krig är att vänta. Antiliberaler ska stödjas över allt där de befinner sig. Världsoligarkerna som han beskriver det måste krossas.

”Alla nationer måste göra revolt mot världsordningen”.

”Alla ideologier som utgör ett alternativ mot liberalism är legitima (…) liberalism måste krossas och försvinna”.

Han skriver att både den amerikanska vänstern och högern måste ses som en viktig front i den ”planetära revolutionen”. Alla medel är tillåtna. Enligt Dugin är ett det ett ödeskrig där inga moraliska hänsyn får tas.

”USA är i dag ansvariga för allt och måste därmed förstöras som ett historisk, politiskt, socialt och militärt fenomen”.

I vad som för tankarna till Rysslands valpåverkan runt om i världen, dess desinformationskampanjer och krig läggs detaljerat ut av Dugin.

”Det finns ingen lag, inga gränser, moral eller uppförandekoder. I kampen mot systemet är alla medel tillåtna, rättfärdigade och acceptabla”.

Alla som samarbetar med fienden är illegitima kollaboratörer skriver Dugin och manar sina anhängare att skapa kaos.

”Det är nödvändigt att infiltrera nätverket självt, att så panik för att få det att krascha. Infektera det med virus och andra destruktiva processer. Mänskligheten måste slåss mot fienden i deras egna territorium. Hela världen är på ett eller annat sätt kontrollerat av fienden”.

Samma år som Aleksandr Dugins publicerade ”Den globala revolutionära alliansens manifest” i Ryssland med uppmaningen till det världsomspännande globala kriget besökte han alltså Stockholm och Identitär idé.

Magnus Ljunggren ser det inte som en slump att Aleksandr Dugin hittat allilierade i högerextrema organisationer runt om i världen.

–  Jag skrev om honom redan 1993 så jag har följt honom länge. Han är en underjordisk nazist från början. På 80-talet var han med i den underjordiska svarta SS-orden och 1991 skapade han en högerextrem tidskrift.  Det trädde fram i ljuset när Sovjet föll, säger Magnus Ljunggren.

Nyeurasianism

Aleksandr Dugin beskriver sin ideologiska skapelse som nyeurasianism — en fascistisk antidemokratisk ideologi som menar att världen ska ledas av imperier. Dessa imperier delar världen mellan sig utifrån påstådda kulturer och etniciteter.

Namnet anspelar på eurasianismen med ursprung i 1920-talet och som ser Ryssland som en unik civilisation och som motsatte sig västeuropeiska influenser på Ryssland. I stället talades det om att vända blicken mot arvet från Djingis Khan och den ryska ortodoxa kyrkan. Rörelsen ville återupprätta ett ryskt imperium, men var kritiska mot kommunismen. Därmed blev också anhängare till eurasianismen utsatta för politisk förföljelse i Sovjet.

Dugin har i början av 1990-talet publicerat en rad uttalanden som hyllar nazismen och exempelvis Heinrich Himmler – både under pseudonym och i eget namn. I eget namn skrev han bland annat att Reinhard Heydrich, som tillhörde i Hitlerregimens kärna och som var en organisatör av Förintelsen, var en övertygad eurasianist.

–  Dugin har alltid varit fascinerad av SS och Himmler, säger Magnus Ljunggren.

–  2012 bildade nationalistiska högerintellektuella med Dugin i spetsen Florian Geyer-sällskapet. Geyer hade upphöjts till en historisk hjälte av Waffen-SS som döpt en division efter Geyer. Så även 2012 fanns länken till Himmler hos Aleksandr Dugin.

Magnus Ljunggren säger att varningslamporna i Ryssland blinkat länge och tar specifikt upp att Dugin 2001 blev upphöjd till att skriva i den ansedda tidskriften Literaturnaja Gazeta som har starkt inflytande på den konservativa eliten i Ryssland som ett tecken på att Rysslands nationalistiska utveckling.

–  Ingen har velat förstå utvecklingen i Ryssland. Vi har tolkat det mesta till det bästa, säger Magnus Ljunggren och fortsätter:

–  Putin säger nu rent ut det som Dugin så länge har sagt. Plötsligt är det den Duginska fascismen som har slagit igenom. Det är så påfallande. Dugin har varit otålig. Han har väntat. Han har klagat och nu använder Putin mer än någonsin hans språk. Putin talade i sitt linjetal i april 2014 om nationalförrädare. Det är intressant för det är ett tyskt ord som Hitler använde i Mein Kampf.

Dugin ställer sig positiv till iden ryska invasionen av Ukraina. STANISLAV KOZLIUK

Om Dugin var kritisk 2014 till att Putin inte gav order om en fullskalig invasion av Ukraina är han desto positivare i dag. I en intervju hos nyhetskanalen Al Jazeera beskriver han Putin som en monark som förkroppsligar den ryska staten och själen. Han säger att Ryssland inte krigar mot landet Ukraina, inte heller mot Nato eller USA. Ryssland krigar mot det ”totalitära liberala systemets hegemoni”. En kamp som inte Ryssland kan förlora. Dugin får frågan av reportern:

–  Säger du att antingen så vinner vi eller så använder vi kärnvapen och det blir jordens undergång?

–  Ja, precis så, svarar Aleksandr Dugin. Det är vår presidents ord. Utan Ryssland finns ingen mänsklighet. Om du vill leva på den här jorden så bör du acceptera Ryssland som en oberoende suverän stormakt.

Och visst kan det verka som om Dugins tid är nu. Har han inte gjort det förr kanske det är nu som han kan kvala in som ”Putins hjärna”.

–  2014 avskedades han från universitet för ett uttalande som nu är i princip vad Putin själv säger, så tiden och politiken har ju kommit ikapp honom, säger Andreas Umland.

Litteraturvetaren Magnus Ljunggren har sedan texten först publicerades i tidskriften Expo i juni 2022 gått bort. Våra tankar går till närmast anhöriga.

Nytt nummer av Expo #2 2022, Sverigedemokraternas väg mot valet

Artikeln är hämtad ur #2-2022 av tidskriften Expo. Stöd vår journalistik och verksamhet här.