Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I januari 2021 gick en ung man in på en skola i Varberg iklädd svetsarmask, arbetskläder och med flera olika huggvapen. I sitt hem hade han lämnat ett brev som avslutades med orden ”Jag gör detta för mina idoler Dylann Roof, Elliot Rodger, Anton Lundin Pettersson. Vill inte överleva mitt dåd.”

Dylann Roof och Anton Lundin Pettersson är två unga män som motiverade av rasistiska och högerextrema idéer genomförde var sitt dåd där målet var att döda och skada icke-vita personer. Elliot Rodger är även han en ung man som begått ett dödligt våldsdåd, men han sticker ut. Han var inte huvudsakligen motiverad av rasism eller en högerextrem ideologi, han var i stället motiverad av idéerna som existerar inom den kvinnohatande incelmiljön. Mannen i Varberg var uppenbart inspirerad av personer ur båda dessa miljöer. Har det bara att göra med att alla tre begått dödliga våldsdåd? Antagligen inte. Mer troligt är att inspirationen kommer ur den djupare koppling som finns mellan högerextremism och incelmiljön.

Under 2021 var incels på tapeten flera gånger, av flera anledningar. De var temat både för ett av höstens stora boksläpp, och ett avsnitt av TV4:s Kalla fakta. Vi fick även uppleva miljöns mörkaste sida när en man som sympatiserade med incel-ideologin i Plymouth, England, sköt ihjäl fem personer.

Det var inte första gången som incelmiljöns påverkan resulterat i mord, och troligen inte heller den sista. Forskare brukar räkna att runt 55 personer har mördats i incelmotiverade attacker sedan 2014, majoriteten i USA och Kanada. Mord som inom incelmiljön rättfärdigas av en världssyn och ideologi som porträtterar fula män som en förtryckt grupp på samhällets botten som desperat slår tillbaka.

Det ska däremot sägas att en stor del av våldet inom incelmiljön riktas mot dem själva. Psykisk ohälsa är vanligt bland personer inom miljön och flera talar öppet om tankar kring självmord och självskadelse. Sådana inlägg bemöts på olika sätt; vissa sympatiserar med den som delar med sig av sitt mående och försöker få honom att fokusera på saker som kan få honom att må bättre. Andra hejar på och uppmuntrar honom att avsluta sitt liv.

Incelmiljön är att betrakta som ett hot mot samhället men också mot sina egna medlemmar, och det är en miljö som har ett starkt fäste i Sverige.

Det var därför inte helt oväntat när två administratörer på det största incelforumet blev granskade av The New York Times i december 2021 för sin andra hemsida Sanctioned Suicide. På Sanctioned Suicide delade unga människor med sig av tips på hur de mest effektivt kunde begå, och blev hetsade till, självmord. Till följd av mediauppståndelsen lämnade de två administratörerna över styret av Sanctioned Suicide och incelforumet. Incelforumet har sedan dess aktivt försökt att etablera striktare och mer exklusiva regler i linje med en nihilistisk och misogyn agenda.

År 2020 släppte Totalförsvarets forskningsinstitut en rapport om incelmiljön. Rapporten visade bland annat att Sverige är ett av de länder i världen som står för högst andel besökare på incelforum sett relativt till folkmängden. Per en miljon invånare i Sverige har hela 240 personer besökt ett eller flera av de tre största incelforumen. Det låter kanske inte så farligt. Men i jämförelse med USA, som står för den största andelen totala besökare på dessa forum, är motsvarande siffra 43 besökare per en miljon invånare.

Vad är en incel?

 • Incel (förkortningen står för Involuntary Celibate, ofrivilligt celibat på svenska) refererar som bredast till alla människor som har försökt, men inte lyckats, hitta en sexuell partner under sex månader eller mer. Ofta används benämningen mer snävt för att referera till män som inte lyckas hitta en romantisk eller sexuell partner och som dessutom uttrycker misogyna åsikter.
 • Av vissa används begreppet även som ett sätt att självidentifiera sig som en medlem av den mansexklusiva och kvinnohatande incelmiljön.
 • I den här artikeln kommer vi att använda ordet incel för att referera specifikt till de män som själva identifierar sig som incels.

Incelmiljöns världsbild utgörs av självskapad pseudovetenskap, och en för gruppen unik ideologisk åskådning. Inom incelmiljön förstås och diskuteras världen utifrån olika ”piller” – en referens till filmen The Matrix från 1999. I filmen får huvudkaraktären Neo valet mellan ett blått och ett rött piller. Med det blå pillret får han fortsätta sitt liv, lyckligt ovetande om världens mörka sanningar. Det röda pillret ger honom i stället ett ”uppvaknande”, och låter honom se världen så hemsk som den verkligen är.

Enligt incelmiljöns världsbild har den stora massan metaforiskt svalt det blåa pillret. Allmänheten är därför förledd och tror på ”osanningar” – som att samhället är mansdominerat, eller att personlighet är viktigare än utseende när det kommer till kärlek och sex. Medan de inom incelmiljön har genomskådat lögnen. De har i stället tagit det röda pillret och anser sig ha ”insett” att samhället egentligen är kvinnodominerat och har förpestats och degenererats på grund av feminismen.

Tack vare det röda pillret anser sig de inom miljön ha fått tillgång till ”gömd kunskap”. Med den kan de arbeta inom systemet för att förbättra sin situation, bland annat med hjälp av träning, pengar, plastikkirurgi eller moderiktig klädsel. Det ständiga målet är att bryta sin trend av sexuella och romantiska misslyckanden och hitta sin partner.

Men incelrörelsen är inte en homogen grupp. För dem som självidentifierar sig som incels finns det ett tredje, mer extremt piller – det svarta.

Det svarta pillret är en världsåskådning som på många sätt påminner om det röda pillret, men med några extrema och dystra tillägg. De som anser sig ha ”tagit” det svarta pillret menar att deras tillstånd av ofrivilligt celibat är för evigt, är man incel kommer man alltså alltid vara det. Man föds ful och oskuld och kommer att dö ful och oskuld – vilket enligt vissa ses som en dödsdom.

Den centrala idén i incelmiljöns ”vetenskap” är att utseende styr allt. Tanken finns överallt på anhängarnas egna forum på internet. Det finns hela kunskapsbanker som fungerar som ett wikipedia för att bekräfta idén om ”fulhet” som en biologisk funktionsnedsättning. Den som är ful är dömd att misslyckas, och det finns ”forskning” som bekräftar att det är ren biologi. Om du är ful kommer du ha svårt att få vänner och hitta jobb och du kommer såklart aldrig få en flickvän. De kallar det för ”lookism” och ser det som den ultimata formen av förtryck.

För de djupast troende har tanken om ”incel” frångått definitionen av ofrivilligt sexlös och snarare blivit en helt egen ideologi. En typ av ”incelism” som inkluderar ett kraftigt hat mot samhället, feminism och kvinnor.

Just kvinnohat är nog vad de flesta först tänker på när de hör ordet incel. En av miljöns mest ökända profiler är Elliot Rodger som 2014 mördade sju personer, inklusive sig själv, och skadade 14 andra i ett dåd i Isla Vista i Kalifornien. Innan dådet hade han skickat ett självbiografiskt 133-sidors manifest till familjemedlemmar och sin terapeut.

Elliot Rodger rättfärdigade sin attack utifrån en egenskapad ideologi, där sex är något ondskefullt. Han påstod att kvinnor besitter all makt i sexuella relationer, och att de därför bör sättas i koncentrationsläger och utrotas. Hans dröm var en värld där han själv som enväldig diktator kunde genomföra ett folkmord på alla världens kvinnor.

Det låter som en dålig plot till en dystopisk thriller. Men Elliot Rodger blir än i dag hyllad inom incelmiljön för sina handlingar och flera delar av hans våldsbejakande ideologi reproduceras kontinuerligt – som idén att kvinnor har all makt i sexuella relationer. Han refereras oftast till som ”Helgonet ER” eller ”The Supreme Gentleman”, som han kallade sig själv. Han ses som en förebild – någon som stod upp för dem på ”botten” och slog tillbaka mot överheten.

Rodgers idé om den ojämna maktfördelningen mellan män och kvinnor är inte unik. Det är en av de mest centrala idéer som behöver anammas den som gör resan in i den tankevärld som kallas det svarta pillret, eller incelmiljön i stort. Eftersom incels anser att det är avsaknaden av kärlek och sex som orsakar deras lidande är det främst kvinnor som blir syndabockar. Vissa inom miljön menar att det beror på ett aktivt ondskefullt val från kvinnornas håll, andra att det har med deras biologi att göra.

För den senare gruppen är poängen att kvinnor inte besitter mental kapacitet att kontrollera sina begär och att de därför dras till de ”objektivt” mest attraktiva männen. Ett av de vanligaste orden som används för att prata om kvinnor på incelforumen är ”femoid”, som står för kvinnlig humanoid. Kvinnor ses alltså inte som hela människor, de ses som människoliknande varelser som saknar tillräckliga mentala egenskaper för att kallas människa.

Dödligt hot och våld

 • Hittills har en gärningsman med incelmotiv blivit åtalad för terrorism. Detta attentat utfördes i Toronto 2020 mot en massagestudio där en kvinna blev mördad och två personer blev skadade.
 • Utöver denna attack har ytterligare re gärningsmän utfört dödliga attentat med en direkt koppling till incelideologin. Elliot Rodger i Isla Vista, 2014. Alek Minassian i Toronto, 2018. Och Scott Beierle i Tallahassee, Florida, 2018.
 • Delar av incelideologin har också synts i flera andra våldsdåd, såsom förra årets attack i Plymouth, England, och bland ett par skolskjutningar i USA. Gärningsmännen till skolskjutningarna i Roseburg, Oregon 2015 och Parkland, Florida 2018, hade hyllat Elliot Rodger på nätet eller i sin dag-bok. Det är dessa incidenter som brukar räknas in i mordstatistik kopplad till incelrörelsen.
 • Fler planerade attentat har lyckats avvärjas innan de genomförts och ytterligare exempel på personer ur miljön som dömds för brott som stalking, trakasserier, misshandel och hot.

 

Agnes Florin

Detta är en av flera anledningar till att incels skyller feminismen för sina problem. De menar att kvinnornas bristande intellekt inte var ett problem historiskt sett, eftersom männen då kollektivt kontrollerade kvinnorna och deras kroppar. Men att den manliga solidariteten sedan 1950-talet har luckrats upp, främst på grund av de politiska, sociala, ekonomiska och sexuella frigörelserna som vissa kvinnor upplevt under de senaste decennierna.

Inom incelmiljöns världssyn har feminismen inte bara förstört ett väl fungerande samhälle, alltså västvärlden fram till 1950-talet. Den kämpar nu också för att ge kvinnor, den dominerande gruppen i samhället, ännu mer makt.

Men hur uppkom denna idé om den ondskefulla feminismen? Och hur kom det sig att incels fick så starkt fäste online?

För att förstå incelcommunityts uppkomst behöver vi zooma ut och se incels plats i manosfären. Manosfären är ett samlingsnamn för olika antifeministiska hemsidor och grupper och kan dateras till före internets dagar – till 1970-talet och uppkomsten av rörelsen för mäns frigörelse.

Rörelsen för mäns frigörelse och rörelsen för kvinnors frigörelse uppstod under 1970-talet som en motreaktion mot patriarkatets skadliga påverkan på både män och kvinnor.  De kämpade bland annat mot de patriarkala uppfattningarna om könsroller, som att män förväntades att vara dominanta och inte uppvisa känslor. Ett av de mål som rörelsen för mäns frigörelse hade var därför att frigöra män från förväntningar som minskade deras förmåga att vara ”fullt mänskliga”.

Men det uppstod konflikter inom rörelsen för mäns frigörelse, framför allt bland vita heterosexuella män som upplevde att deras sociala status minskade i takt med att de gjorde upp med maskulinitetsidealen. De menade att kvinnor hade makt över män genom att de bestämde vilken typ av maskulinitet som var attraktiv. För vissa män i rörelsen för mäns frigörelse kom feminismen att ses som boven i dramat. Som en reaktion på detta kom dessa män att bilda den antifeministiska mansrättsrörelsen vars medlemmar kallas för mäns rättighetsaktivister eller Men’s Rights Activists (MRA:s) på engelska.

När 80-talet kom krävde MRA:s en återgång till traditionella könsroller, för att ”ta tillbaka kontrollen” av samhället. De menade, bland annat, att familjelagar förde olikheter med sig eftersom de diskriminerar mot män. Vissa lagar var, enligt dem, enbart riktade för att hjälpa kvinnor. Såsom våld mot kvinnor i hemmet och föräldraledighet.

Incels, som de är förstådda i dag, är influerade av MRA:s. Men det ursprungliga incel-communityt var inte antifeministiskt. År 1997 skapades en mejllista, och sedan en hemsida, för personer som kände sig ensamma och som hade svårigheter med att hitta en partner. Det var en bisexuell kvinna i Kanada, vid namn Alana, som var grundaren. Hon kallade det för ”Alana’s Involuntary Celibacy Project”. Involuntary celibacy blev sedan förkortat till ”invcel”, och till slut ”incel”.

Med tiden blev forumet infiltrerat av män som kände att det var kvinnors fel att de inte kunde få ett förhållande. Den första incel-gemenskapen blev därför uppdelad i två läger; ett där Alanas initiala idé fortsatte och ett där antifeministiska incels kommunicerade. Incels kom sedan att migrera till forum och hemsidor där extrema åsikter och teorier kunde uttryckas och få stöd av likasinnade, såsom 4chan och Reddit.

Incels sätt att kommunicera har kontinuerligt blivit mer och mer självdestruktivt, aggressivt, och hatiskt: prat om självmord, men framför allt aktiv uppmuntran till våldsdåd och glorifiering av tidigare dåd har lett till att flera olika incelforum stängts ner det senaste decenniet. Men sedan en ny egen webbplats med flera olika underforum dedikerade till diverse ”diskussioner” skapades har incels främsta digitala mötesplats i dag blivit mer stabil och åtkomlig. Administratörerna äger hemsidan och plattformen själva och behöver inte förhålla sig till de större sociala medie-plattformarnas regler. Däremot måste de förhålla sig till lagar, samt det företag som är internet-värd för hemsidan och dess domännamn, ett så kallat webhotell.

Det som hotar incels plattformar i dag är en potentiell förlust av sin domän – ifall deras webhotell beslutar sig för att inte stödja deras plattform längre. För att kringgå det har de skapat ”back-ups” och kan öppna upp under ett nytt domännamn via ett nytt webhotell. Detta skedde senast i mars 2021. Det största incelforumet förlorade sin domänplats, men kom upp igen bara nån dag senare under en ny domän. I dag har forumet runt 15 000 medlemmar, 330 000 trådar och 7,4 miljoner totala kommentarer. I januari 2022 blev forumet utsatt för en DDoS-attack, men forummedlemmar hittade den ansvariga – en amerikansk tonåring som var del av en anti-incel subreddit (r/IncelTear) med målet att ta ner sidan. Sedan dess har tonåringen blivit uthängd och utsatt för trolling, hat och hot från incels.

Mobilisering online

 • Fram till 2017 var forumet /r/incel på reddit.com det största och mest inflytelserika samlingsplatsen för incel-rörelsen. Hösten 2017 stängdes forumet ned av administratörer.
 • I dag finns tre dominerande incel-forum. Det ena fokuserar på lookism, det andra på hur man kan ”looksmaxxa” – alltså bli så snygg som möjligt, och det tredje och största forumet samlar alla delar av incelvärlden.
 • Den totala summan registrerade användare på dessa tre forum ligger på mellan 30  000 till 40  000, och de olika sidorna hade mellan 120  000 och närmare 3 miljoner unika besök under januari 2022.
 • Engagemanget bland användarna är ofta väldigt högt. Exempelvis skriver den genomsnittliga användaren på de tre största incelforumen mellan 11 och 14 gånger så många inlägg per dag i jämförelse med den genomsnittliga användaren på reddit.com.
 • Alla tre forum är fyllda med kvinnohat och rasistisk terminologi. På dessa forum kan man hitta uppmaningar till våldtäkter, hyllningar till våldsmän och högerextrema konspirationsteorier. Flera användare har personer som Anders Behring Breivik, Dylann Roof eller Adolf Hitler som profilbild.

Den minsta gemensamma nämnaren i incelgemenskapen är antifeminismen.

Den är inte unik för incelmiljön eller manosfären. Idén att feminismen har degraderat och förstört samhället är något som incels delar med flera högerextrema individer och grupper.

Anders Behring Breivik, den norska högerextremisten som sitter fängslad för sina terrorattentat i Oslo och på ön Utöya 2011, skrev upprepade gånger i sitt manifest att feminismen är en av de kraftigaste förgörande krafterna i västvärlden och en av hans största fiender. Inom den nazistiska Nordiska motståndsrörelsen uttrycks en liknande extrem antifeminism, där de menar att feminismen får kvinnor att bryta med sina traditionella roller som mödrar. Det, menar de, är ett överhängande hot mot den vita rasen.

Inom dessa rörelser är hatet mot kvinnor tvådelat och rasifierat. Vita kvinnor som inte följer en traditionell könsroll som barnafödare och mödrar hatas för att de inte föder barn som kan föra den vita rasen framåt. Icke-vita kvinnor och vita kvinnor som har en icke-vit partner hatas i stället för att de föder barn. Här skiljer sig det högerextrema kvinnohatet från det som återfinns inom incelmiljön. Incels hatar inte kvinnor för att de inte föder barn, men hatet är likväl baserat på vad de anser är ett brott mot män och kvinnors traditionella sociala roller.

Män ska vara män, kvinnor ska hålla sig hemma och vara underordnade mannen. Men än viktigare inom incelrörelsens världsbild är att kvinnan ska vara mannens ”looks-match”, deras skönhetsnivå ska alltså vara densamma.

Lösningen på incelmiljöns ständiga dilemma, ett liv i ofrivilligt celibat på grund av ”fulhet”, är just denna looksmatch – utseendematchning – och det går hand i hand med deras syn på förhållanden. En snygg man kan inte vara med en ful kvinna, för om en ful kvinna har det valet kommer de fulare männen aldrig ha en chans. En snygg kvinna skulle heller aldrig välja att vara med en ful man om hon inte ville utnyttja honom för pengar eller status, och då skulle hon troligtvis ändå ha en affär med en snyggare man. Looksmatch – det är bara så vi får ett slut på lookismen, det skönhetsmotiverade förtrycket.

Agnes Florin

 

Ett perspektiv som lyser starkt med sin frånvaro är HBTQI+. Det är ingen slump. Reglerna säger att inget homosexuellt eller transrelaterat innehåll är tillåtet. Denna regel är endast okej att bryta så länge det är innehåll som skändar eller förlöjligar trans- och homo-sexuella personer. Det finns flera exempel på incelforum där memes och giffar där transpersoner skändas före-kommer och mordstatistiken för transkvinnor firas.

Incelsfären är för straighta män, men inte nödvändigtvis för vita. Inom miljön pågår flera strider mellan vad incels själva brukar kalla ”ethnicels” och ”stormfrontcels”. Ethnicels är de många icke-vita incels som existerar inom miljön. Ett återkommande argument är att dessa användare är mer utsatta för lookism än sina vita motsvarigheter.

Det är vanligt att man på forumen ramlar över olika rankningar av vilken etnicitet som är fulast kontra snyggast. Vita rankas alltid som snyggast eller näst snyggast. Uttryck som ”just be white” syftar till att det räcker med att vara vit och åka till länder som Thailand för att få ligga, och används för att peka ut vita incels som ”volcels” (voluntary celibates) – alltså frivilligt celibata – av andra inom rörelsen.

Många vita incels i sin tur försvarar sig med att det är fel att de ska behöva ligga med någon av en annan etnicitet för att kunna ha sex. Deras logik är enkel: en persons etnicitet avgör personens snygghet, och alla bör vara med någon som är deras looksmatch. Därför borde vita personer framför allt paras ihop med vita, svarta med svarta och så vidare.

Denna tanke är också vanlig inom högerextremismen där människor delas upp utifrån etnisk tillhörighet. Men likheterna rörelserna emellan går djupare än så.

Det är inte utan anledning som en grupp av incels kallas ”stormfrontcels”. Det är en vinkning till webbplatsen Stormfront, ett nazistiskt webbforum som är ökänt som en av världens första hatsajter. Stormfrontcels blandar idéerna från det svarta pillret med idéer från fascismen, vit-maktrörelsen och nazismen. Det är enkelt, eftersom idéerna inte ligger långt från varandra.

Inom det svarta pillret såväl som inom högerextrema idébildningar finns som nämnt en djupt rotad antifeminism. Båda dessa tankevärldar innefattar också en tydlig uppdelning av människor enligt rashierarkier. De anser båda att samhället har förpestats av progressivism, liberalism och socialism. Bland de mest fanatiska incelsen ses liberalism och socialism ha släppt lös kvinnornas djuriska instinkter och gett dem makten över männen. Inte nog med detta har dessa ideologier fått allmänheten att svälja det blåa pillret, som ger den falska uppfattningen att denna förändring är något bra.

Från det svarta pillrets ”sanningar” till fascistiska och nazistiska idéer är det inte en särskilt lång väg att gå.

Besök på incelforum

Per en miljon invånare i Sverige har 240 personer besökt ett eller flera av de tre största incelforumen. Det låter kanske inte så farligt. Men i jämförelse med USA, som står för den största andelen totala besökare på dessa forum, är motsvarande siffra 43 besökare per en miljon invånare.

Källa FOI

Incelmiljön i sin moderna tappning växte fram på samma webbplatser som en av 2010-talets mest omtalade högerextrema rörelser – alt-rightrörelsen. Forumet 4chan, som ofta nämns när det handlar om högerextremism på internet, har även här spelat en viktig roll.

Samtidigt som alt-rightrörelsen hade sina tidigaste diskussioner i trådar på 4chan-forumet /b/, satt incelmän i samma trådar och diskuterade sina synpunkter. De växte inte bara fram på samma forum, de växte i symbios. Ett av de tydligaste tecknen på den nära relationen mellan rörelserna är deras gemensamma vokabulär.

Att prata om det blåa och röda pillret är lika utbrett bland alt-right och andra digitala högerextrema rörelser, som inom incelmiljön. ”Sanningarna” skiljer sig delvis från varandra. Inom incelmiljön finns ett större fokus på sex och relationer, men konceptet är detsamma: onda krafter inom samhället, så som kulturmarxister, feminister, kvinnor, judar och liberaler förtrycker den stora massan genom att mata dem med det blå pillret.

Endast de upplysta, de inom incelmiljön eller alt-right-rörelsen, har sett förbi dessa lögner. De har tagit det röda eller svarta pillret och öppnat ögonen på riktigt. De ser sig båda som grupper i motstånd mot ett samhälle som antingen vägrar, eller är för dumma, att inse sanningen. I denna kamp mot dumheten anser många vita incels att just högerextrema grupper är några av deras viktigaste allierade och detta samspel mellan högerextrema miljöer och incelmiljön frodas på internetforumen.

Vit makt är en del av incelstrukturen, både direkt och indirekt. Det hör till vardagen att stöta på användare som har en känd högerextrem person som profilbild. Animekaraktärer hamnar ofta i diskussioner med Adolf Hitler, Dylann Roof eller Anders Behring Breivik om allt från kvinnors låga värde till den vita mannens överlägsna snygghet.

Antisemitism är vanligt förekommande i incelforum. Ett ord eller namn som är omringat med tre parenteser, ett antisemitiskt kodspråk för att peka ut judar, används ofta och signalerar en ingrodd antisemitisk kultur på forumen. Att dessa användare också hånar Förintelsen är kanske föga förvånande. Konspirationsteorier kring händelsen diskuteras öppet, som att antalet döda är överdrivet eller att det hela är en bluff. Många incels tror att en ”judisk elit” tillsammans med feminismen styr samhället. Men det kommer kanske inte som en chock. The Supreme Gentleman själv, Elliot Rodger, drömde om ett liv som enväldig diktator, med alla kvinnor i koncentrationsläger – där de hör hemma.

Runt 55 personer har under de senaste åtta åren mist sina liv i våldsdåd som kan kopplas till incelrörelsen, en miljö som samlas och växer runt hat. Hat mot sig själva, mot samhället, mot politiken men kanske främst mot kvinnor. Kunskapen som finns i dag om incels kvinnohat, dess koppling till högerextremism – i kombination med den ökande oron kring unga mäns inblandning i våldsdåd motiverade av extrema ideologier – visar att det vore dumt att avfärda incelmiljön som ett kollektiv av ensamma män i behov av terapi. Den är betydligt mer potent än så.

 

Elsa Bengtsson Meuller är doktorand på Goldsmith University London och forskar bland annat på antifeministiska online-grupper, Hugo Engholm skrev 2021 sin masteruppsats i historia vid Uppsala universitet om incelmiljöns koppling till högerextremism.

Expo #1-2022

Artikeln är hämtad ur #1-2022 av tidskriften Expo. Stöd vår journalistik och verksamhet här.