Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna ser ut att bli landets näst största parti, och därmed gör den svenska ytterhögern sitt bästa val någonsin. Redan nu kan vi konstatera några grundläggande förklaringar till partiets framgång.

Valrörelsen har handlat om frågor där SD profilerat sig.

Under de senaste fyra åren har dessutom SD:s närvaro och analys normaliserats. Andra partier och opinionsbildare har varit med och berett väg för en förklaringsmodell som sätter invandringen i centrum för samhällets alla problem. Det har i sin tur gett partiet svängrum att radikaliseras. Så har partiet kunnat hålla gräsrötter nöjda samtidigt som man kunnat locka väljare från andra partier. 

Ytterligare en förklaring är att partiets ledning manövrerat skickligt i svåra frågor. Partiet har bytt fot i Nato-frågan, accepterat flyktingmottagande och har en partiledare med stort förtroende hos väljarna. 

SD sveper verkligen fram över hela landet. Partiet har rusat på mindre orter i den svenska periferin. Partiets stöd tycks följa samma mönster som vi sett i bland annat Brexit-omröstningen och i stödet för Donald Trump. 

Med Sverigedemokraterna kommer en helt egen politisk stil och en idévärld som strider mot demokratin som vi känner den. Men oavsett hur mycket makt SD får så kan inte partiet önskas bort. I och med normaliseringen av Sverigedemokraterna så kommer det inte att hålla att bara vara emot partiet.

Vill man se ett minskat inflytande för SD så räcker det inte att bara flirta med väljarna eller vara emot partiet. Partiets konkurrenter behöver en egen politik och egna visioner som utgår från andra premisser än ytterhögerns sätt att se på samhället. Motstånd mot SD kan inte vara huvudnumret i ett politiskt program, utan partiet behöver ses som ett hinder på vägen mot det samhälle man vill ha. 


Alla valsedlar är inte sluträknade. Men det går redan nu att slå fast att extremhögerns försök att vinna väljare i SD:s bakvatten ser ut att ha misslyckats. 

Nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen missar att vinna mandat i de fyra kommuner där partiet kandiderat. Alternativ för Sverige har inte lyckats samla missnöjda SD-väljare i den grad partiet hoppades på. Det återstår att se om AFS trots allt lyckats vinna något enstaka mandat i någon kommun. 

Det är också värt att notera att partiet Nyans ser ut att ha lyckats väl i några valkretsar. Partiet har uppmärksammats för att ha flera kandidater som sprider antisemitism och hat mot shiamuslimer. Exakt hur stort stöd partiet har fått återstår att se under de kommande dagarna. 

Daniel Poohl är VD på Expo.