De så kallade "fjorton orden", "We must secure the existence of our race, and a future for White children", myntades av den amerikanske terroristen David Lane på 1980-talet. Den svenska översättningen lyder: "Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn".

David Lane (1938-2007) var på 1980-talet medlem i den amerikanska terrorgruppen Brüder Schweigen, även kända som The Order och den direkta inspirationen till det som skulle bli Vitt Ariskt Motstånd, VAM. Han spred sitt rasistiska budskap från en fängelsecell där han avtjänade livstidsstraff för inblandning i mord.

Nummersymbolen 14 användes även av organisationen kring nättidningen Info-14, som från slutet av 1990-talet fram till 2011 var ett viktigt nav i den svenska vit makt-rörelsen. I dag spänner användningen av ”14” över hela vit makt-miljön – från Nordisk alternativhöger till Nordiska motståndsrörelsen.