Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) är en nyfascistisk identitär aktivistgrupp. Den grundades vintern 2012 som en imitation av franska Génération Identitaire (GI). IBD är en del av den identitära rörelsen och ingår i det internationella aktivistnätverket av Lambdagrupper, som alla använder symbolen lambda som logotyp och har snarlika namn och metoder. Sedan juli 2019 betraktas IBD som en extremistgrupp av den tyska säkerhetstjänsten. IBD:s ursprungliga ledare var civilingenjören Nils Altmieks.

I likhet med resten av Lambdagrupperna säger sig IBD värna den europeiska ”etnokulturella identiteten” – ett annat sätt att säga den kristna ”vita rasen”. Identitärerna menar att invandring till Europa utgör ett existentiellt hot för vita kristna européer. De sprider ofta budskapet om ”Det stora utbytet”, det vill säga konspirationsteorin att västvärldens styrande elit systematiskt försöker ”byta ut” européerna genom migration. Lambdagrupperna förespråkar ”etnopluralism”, som innebär etnisk rensning genom ”remigration” av alla som tillhör ”främmande” kulturer. För att uppnå sina mål arbetar Lambdagruppernas medlemmar med ”metapolitisk” aktivism. Det är en strategi som försöker förändra kulturen och det offentliga samtalet, och utöva ett ideologiskt inflytande över etablerade politiska partier, för att därigenom påverka politiken indirekt.

IBD står nära sin österrikiska systerorganisation, Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ), som grundades ungefär samtidigt.

De första åren ägnade sig IBD till stor del åt digital propaganda genom sajter och sociala medier som Facebook och YouTube. De raljerade mot politisk korrekthet och menade sig vilja ”skydda kontinenten från infiltration av utlänningar”. Deras kommunikation riktade sig framförallt mot unga människor och använde sig i hög utsträckning av populärkulturella referenser, som ofta omtolkades för att göra ideologiska poänger.

Radikalisering väckte myndigheters intresse

De kommande åren knöt IBD band till andra tyska extremistgrupper. Deras symboler syntes på den muslimfientliga PEGIDA-rörelsens demonstrationer, och tysk media visade på kontakter mellan IBD och politiker från radikalhögerpartiet Alternative für Deutschland (AFD). År 2015 rapporterade Berlins inrikesdepartement att IBD ingick i ett nätverk av högerextrema grupper tillsammans med bland andra Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) och Pro Deutschland.

Den tyska säkerhetstjänsten (BFV) har konstaterat att IBD är motståndare till den ”grundläggande demokratiska ordningen”. År 2016 bekräftade säkerhetstjänsten att cirka 400 IBD-medlemmar stod under övervakning i nio av landets 16 delstater. Det var först detta år som organisationen började dra till sig större uppmärksamhet.

Mitt på dagen den 27 augusti 2016, samtidigt som den tyska regeringen anordnade en temadag för migration och integration, klättrade ett drygt dussin IBD-aktivister upp på Brandenburgporten i Berlin, ledda av organisationens avdelningsledare i Berlin, arkitektstudenten Robert Timm. De ockuperade monumentet i ungefär en timme, hängde upp banderoller med invandrarfientlig propaganda och viftade med lambda-flaggor. Dådet gjorde ett stort medialt intryck, fördömdes av tyska politiker och allmänhet men hyllades som en ”metapolitisk” framgång av Europas identitärer.

Samma år publicerade IBD en propagandavideo, ”Framtid för Europa”, tillsammans med den österrikiska lambdagruppen IBÖ. Filmen är en sorts tyskspråkig motsvarighet till den franska propagandafilm, ”En krigsförklaring”, som franska GI profilerat sig med. I videon säger aktivisterna att ”Europa är döende” och anklagar sina odefinierade motståndare för att ha ”offrat våra värderingar och traditioner för en multikulturell utopi”.

I juni 2016 tog Alternative für Deutschland officiellt avstånd från IBD, men detta efterlevdes inte. I januari 2017 bekräftade en företrädare för AFD att partiets medlemmar och IBD-aktivister demonstrerar tillsammans och går på varandras möten, och ifrågasatte att det skulle vara något fel med detta. Tät samverkan mellan AFD:s ungdomsförbund Junge Alternative (JA) och IBD har lett till statlig övervakning även av JA.

År 2017 radikaliserades IBD ytterligare, enligt en rapport från den tyska säkerhetstjänsten. I början av maj det året försökte ett 50-tal IBD-aktivister storma det tyska justitieministeriet med hjälp av en lastbil och stegar. Aktionen misslyckades och deras ledare greps av polis. En månad senare marscherade hundratals IBD-aktivister och anhängare genom Berlin och demonstrerade mot invandring.

IBD uppgav år 2017 att de hade cirka 500 medlemmar.

I juli 2019 klassificerades IBD som en högerextrem grupp av den tyska säkerhetstjänsten.

Med deras egna ord

”Om ett par år vill vi vara en etablerad NGO, så att säga, högerscenens Greenpeace. I Bundestag kan AFD bli vår förlängda parlamentariska arm.”

— Daniel Fiss, talesperson för IBD och dess avdelningschef i Mecklenburg-Vorpommern, intervju i Hannoverische Allgemeine, 12 juli 2016