Eurabia är en konspirationsteori som först presenterades av amatörhistorikern Gisèle Littman, under pseudonym Bat Ye’or, i hennes bok Eurabia: The Euro-Arab Axis (2005). I korthet påstår hon att Europa förslavas av arabvärlden, att muslimer flyttar till Europa för att demografiskt ta över kontinenten som en del av ett "jihad" (heligt krig), och att detta pågått systematiskt sedan oljekrisen år 1973.

År 1973 vägrade de oljeproducerande Opec-länderna i Mellanöstern att sälja olja till de stater som stöttade Israel i Oktoberkriget. Opec:s oljeembargo ledde till höjda oljepriser och en energikris som fick svåra konsekvenser för den europeiska ekonomin.

Som brukligt vid internationella kriser startades försök att förbättra de diplomatiska relationerna mellan parterna. Föregångaren till EU, den Europeiska ekonomiska gemenskapen, inledde en serie möten och samtal på minister- och tjänstemannanivå med representanter för Arabförbundet.

Euro-arabiska dialogen

Denna process av möten kom att kallas den Euro-arabiska dialogen, EAD. Samtalen bidrog till förbättrade diplomatiska band och ökad handel mellan Europa och Mellanöstern. Under 1980-talet blev det allt glesare mellan mötena, och sedan dess har dialogen mest existerat på papperet.

Enligt Bat Ye’or har EAD haft en helt annan betydelse. Hon menar att ledarna av Europa under oljekrisen utpressades av och kapitulerade inför ”araberna”. I utbyte mot fortsatt tillgång till arabisk olja och arabiska banker gick de i hemlighet med på att upprätta EAD som Europas nya, osynliga regering – spindeln i ett gigantiskt nät av manipulation, judehat och ”jihad”.

Som författare och debattör var Gisèle Littman redan känd när boken om Eurabia kom och hennes föreställningar om hur muslimer drivs att förslava alla andra folk var inte nya. Idén om muslimernas övertagande av Europa hade hon salutfört sedan tidigt 1990-tal, då hon bland annat utmålade bosniakerna som ett hot samtidigt som de utsattes för folkmord av serbiska ultranationalister.

Saknar akademisk examen

Bat Ye’or saknar själv akademisk examen och hennes teori och slutsatser har kritiserats av etablerade forskare. Och under lång tid saknade amatörhistorikern Littman både erkännande och inflytande.

Men i samband med växande islamofobi efter flera våldsamma terrordåd i USA och Europa under första halvan av 2000-talet, fick föreställningen om Eurabia en större publik.

Bat Ye’or är inte längre ensam om att föra fram Eurabiateorin. Hennes bok har lett till en hel genre av teoretiker som vidareutvecklar föreställningen om Eurabia.  

Bland annat har counterjihad-rörelsen tagit starkt intryck och refererar flitigt till Bat Ye’or. Den norska bloggaren Peder Jensen, alias Fjordman, har fört fram teorin och i terroristen Anders Behring Breiviks manifest är Eurabia ett av de mest omskrivna begreppen. Även Gisèle Littmans pseudonym Bat Ye’or är ett av de namn som Breivik mest frekvent hänvisar till i sin skrift. 

"Eurabia" mer spritt än konspirationen

Idag är Eurabia närmast ett öknamn på Europa i antimuslimska kretsar. Begreppet kan användas med en mer eller mindre konspiratorisk förståelse av vem som har kontroll och ansvar över utvecklingen. Men begreppet Eurabia är fortfarande nära kopplat till föreställningar om att det pågår ett så kallat "befolkningsutbyte" där svenskar eller européer, med en etnonationalistisk förståelse, riskerar att bli i minoritet. Hoten är invandring från muslimska länder och en demografisk utveckling där det föds för få barn i den egna gruppen och för många i den muslimska befolkningen i Europa.

Citat om Eurabia

”Skapandet av Eurabia är ett av de största förräderierna i den västerländska civilisationens historia.”
– Peder Jensen alias Fjordman, citerad i Anders Behring Breiviks manifest "2083: En europeisk självständighetsdeklaration" (2011)

”På bara trettio år (1973—2003) har den Euro-arabiska dialogen framgångsrikt orsakat mutationen av Europas civilisation, och fött fram en hybridkultur: Eurabia.”
– Bat Ye'or, "Eurabia: The Euro-Arab Axis" (2005), s. 102

”Intill denna dag är den Euro-arabiska dialogen fullständigt okänd för européerna, trots att dess ockulta maskineri har genomfört Europas oåterkalleliga förvandling via hemliga kanaler. Europeiska skattebetalare inser inte att de finansierar Dialogens många stiftelser och komplexa organ, som arbetar genom deras egna nationella parlament, Europaparlamentet, EU-kommissionen, akademin, pressen, medierna och politikerna – alla väver de nätet.”
– Bat Ye'or, "Eurabia: The Euro-Arab Axis" (2005), s. 268—269

"Framtida historiker kommer en dag att betrakta Bat Ye'ors uppfinning av termen 'Eurabia' som profetisk."
– Niall Ferguson, brittisk historieprofessor, på baksidestexten på Bat Ye'ors "Eurabia: The Euro-Arab Axis" (2005)