Génération Identitaire (GI) är en fransk nyfascistisk aktivistgrupp, sedan mars 2021 förbjuden i Frankrike. Gruppen ingår i den identitära rörelsen och var den första av Lambdagrupperna – en allians av aktivistgrupper runt om i Europa, som alla använder symbolen lambda och har snarlika namn, metoder och visuell kommunikation.

Génération Identitaire (GI) bildades 2012 som ett ungdomsförbund till det franska nyfascistiska partiet Les Identitaires (tidigare Bloc Identitaire). GI blev därmed den tredje i en rad identitära ungdomsorganisationer. Det första, Jeunesses Identitaire, bildades redan 2002 men ersattes senare av Une Autre Jeunesse, som i sin tur övergick till Génération Identitaire kring sommaren 2012. Som symbol valde Génération Identitaire den grekiska bokstaven lambda i en cirkel, en anspelning på den auktoritära och krigiska staten Sparta i antikens Grekland.

Strategisk aktivism

GI lanserades kring oktober 2012 med publicering av propagandavideon ”En krigsförklaring”, som via YouTube spreds till en relativt bred publik. I videon jämrar sig franska identitärer över att ”68-generationen” har förstört samhället, bland annat genom att påtvinga den yngre generationen ”rasblandning”.

I oktober 2012 inledde gruppen också sin aktivistiska verksamhet. Bland annat ockuperade ett 60-tal GI-aktivister byggnadsplatsen för en moské i staden Poitiers, där de vecklade ut en fana med siffran ”732”. Detta var en referens till det historiska slaget vid Poitiers i oktober år 732 mellan franker och andalusier, en symboliskt laddad händelse som i traditionell historieskrivning har tolkats som en ödesstrid mellan kristna européer och invaderande muslimer. GI-aktivisterna filmade sig själva under aktionen och publicerade ett krav på en folkomröstning om invandring.

Aktionen var typisk för identitärerna i allmänhet och GI i synnerhet. Deras aktivism syftar till att få maximal uppmärksamhet genom spektakulära provokationer, med ett tydligt och enhetligt symbolspråk som uttrycker deras extrema världsbild. Detta tillvägagångssätt är ett exempel på ”metapolitik”, en metod som utvecklades av GRECE, tankesmedjan bakom Nya högern och den nyfascism som identitarismen är sprungen ur.

Samma ”metapolitiska” strategi motiverade kampanjen ”Defend Europe” som genomfördes sommaren 2017 av flera Lambdagrupper och där franska Génération Identitaire deltog. Syftet med ”Defend Europe” var att vinna medial exponering för den identitära rörelsen, genom att ta sig ut på Medelhavet och sabotera för NGO:s som försökte rädda migranter i sjönöd.

Förespråkar åtskillnad utifrån etnicitet

GI vänder sig mot mångkultur, ”anti-vit rasism” och ”påtvingad rasblandning”. De framställer sig som ”den identitära generationen”, i direkt motsats till en dekadent, dåraktig och förlegad ”68-generation” som de anser har fördärvat samhället med progressiv politik. GI bejakar vad nyfascismen kallar för ”etnopluralism”, idén om att alla världens ”etnokulturella identiteter” – ett annat ord för raser, ofta snävt definierade som regionala befolkningar – bör leva åtskilda, i särskilda etniskt homogena territorier.

Den identitära rörelsen som helhet är en samtida form av den nyfascism som utvecklades av den franska Nya högern på 1960-talet. Detta syns bland annat i Génération Identitaires användning av begrepp som ”Reconquista”, att de säger sig sträva efter en ”återerövring av Europa”. Ett begrepp som i detta sammanhang lanserades av den nyfascistiske tänkaren Guillaume Faye (1949–2019).

GI bejakar också den högerextrema konspirationsteorin om ”Det stora utbytet”, utvecklad av den franske författaren och aktivisten Renaud Camus. Det är en myt som gör gällande att Europas etablissemang följer en systematisk plan att ”byta ut” Europas ”riktiga folk” mot invandrare. När hans bok Det stora utbytet publicerades 2012 kom den snabbt att adopteras – och framgångsrikt spridas – av den identitära rörelsen, inklusive Génération Identitaire.

Inspirerat till internationell rörelse

GI:s lansering kring sensommaren 2012 inspirerade till bildandet av ett flertal snarlika grupper runt om i Europa, såsom Identitäre Bewegung Deutschland (IBD), Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ), danska Generation Identitær, samt flera andra mindre grupper. Detta nätverk av Lambdagrupper uppvisar stora likheter i ideologi, metoder och visuell kommunikation – de använder alla lambdan som sin symbol – men är endast löst knutna till varandra.

Förbjuds i Frankrike

Den 3 mars 2021 förbjöds Génération Identitaire av den franska regeringen. I sin motivering av förbudet liknas gruppen vid en privat milis som förespråkar diskriminering, hat och våld mot enskilda baserat på deras ursprung, etnicitet eller religion. 

Med deras egna ord

”Vi är den etniska fragmenteringens, den totalt misslyckade samexistensens och den påtvingade rasblandningens generation […] Vårt arv är vårt land, vårt blod, vår identitet.”

— Från Krigsförklaring, propagandavideo av Génération Identitaire, 4 oktober 2012

 

”Vi startar krig mot alla som vill slita upp våra rötter och få oss att glömma vilka vi är. Vårt ideal är återerövring, och vi kommer att fullfölja det in i det sista.”

— Från We Are Generation Identity, Arktos Media, 2013

 

”För nästan 1 300 år sedan stoppades araberna i Poitiers av Karl Martell efter en heroisk strid som räddade vårt land från den muslimska invasionen […] Idag är valet detsamma: leva i frihet eller dö. […] Ett folk kan klara sig ur en ekonomisk kris eller ett krig, men inte ett utbyte av vårt folk. Utan fransmän existerar inte längre Frankrike.”

— Uttalande på Génération Identitaires hemsida i samband med aktionen mot moskébygget i Poitiers, oktober 2012

 

”Vi grundade rörelsen för att vi var trötta på att se våra bröder hotade av slöddret, vårt land dränks av en massiv invandring som är på väg att ta vårt folks plats och vår identitet är hotad av globaliseringen som drar fram som en ångvält. […] Det finns inget gemensamt syfte och mål bortsett från en stark och uppvärderad identitet, det finns ingen civil fred utan en kulturell homogenitet, det finns inget socialt band utan en gemenskap kring en och samma identitet.”

— Julien Langella, talesperson för GI, intervju med Dispatch International, 28 mars 2013