Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det Brottsförebyggandet rådet, Brå skriver i sin rapport att det 2012 anmäldes 5520 brott med hatbrottsmotiv. Det absolut vanligaste motivet var främlingsfientligt eller rasistiskt. Dessa utgör 72 procent av anmälningarna.

940 brott med ett afrofobiskt motiv anmäldes förra året. Det utgör 17 procent av de anmälda hatbrotten med ett rasistiskt motiv. De senaste åren har antalet afrofobiska anmälningar stadigt ökat. Sedan 2008 har ökningen varit 24 procent.

Mkyabela Sabuni, ordförande i Afrosvenskarnas riksförbund menar att inte tillräckligt har gjorts för att komma åt afrofobin i samhället.

– Man har inte tagit tag i afrofobin specifikt. Det krävs att regeringen sätter in insatser i skolan mot diskriminering av afrikaner. Skolan måste lära ut den historiska bakgrunden till rasismen. Även på arbetsplatser och på myndigheter måste det finnas utbildningar om de bakomliggande orsakerna. Myndigheterna har inte tagit detta på tillräckligt stort allvar, säger Sabuni.

I rapporten konstateras att även antalet anmälda hatbrott med antiromska, islamofobiska, kristofobiska och antisemitiska motiv ökat under 2012.

En positiv trend är att antalet anmälda brott med homofobiska, bifobiska och heterofobiska motiv minskat. Sedan 2008 har antalet minskat med 32 procent. Homofobiska hatbrott utgör dock 13 procent av alla anmälda hatbrott.

RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund är skeptisk till BRÅ:s siffror. Hon betonar att det finns ett stort mörkertal och att polisen ändrat sina direktiv kring hatbrott.

– Fram till 2007 så hade rikspolisstyrelsen återrapportering av hatbrott som en prioriterad fråga och sedan dess har det inte varit det. Det är under samma tidsperiod som man ser den här nedgången. Vi tror inte riktigt detta är en slump. Hatbrott måste vara en prioriterad fråga annars glöms de lätt bort.

Av det totala antalet hatbrott kan drygt 600 kopplas till högerextremism och nazism. De flesta av dessa har kopplats till nazistiska Svenskarnas parti.

Enligt Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) har cirka 86 000 personer mellan 16 och 79 år blivit utsatta för främlingsfientliga hatbrott under 2011.

Ämnen i artikeln