Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det är många det, sa Åkesson om Expo Idags granskning som visar att Sverigedemokraterna förlorat kontrollen över 114 av sin 612 mandat.

Expo Idag kan visa att det i dagsläget sitter 60 politiska vildar som valts in på sverigedemokratiska mandat ute i kommunerna. I siffran ingår bara ordinarie kommunfullmäktigeledamöter. Dessutom har partiet 54 tomma stolar runt om i landet.

– Det är ett problem som vi har. Vi är ett nytt parti som växte väldigt snabbt inför förra valet och vi växte också väldigt snabbt dessförinnan. Vi har också ett rekryteringsproblem i form med att många människor av olika anledningar drar sig för att ställa upp i kommunalvalen och det är klart att det är ett problem, säger Åkesson.

Jimmie Åkesson kommenterade dock inte missnöjet från gräsrötter i partiet som lett till flera politiska vildar. Åkesson sa även på presskonferansen att hans viktigaste budskap när han möter sina lokalavdelningar är att få människor att ställa upp i kommunalvalet.

– Annars kommer vi på sikt inte kunna fylla de stolar som vi får. Idag skulle vi kunna fylla de tomma platserna som du talar om, men det får vi inte göra eftersom vallagen inte tillåter det. Tyvärr är det så. Det kommer förhoppningsvis bli bättre till nästa val.

På presskonferensen presenterade Jimmie Åkesson också en satsning på 5,9 miljarder kronor i riktade stimulansbidrag till kommuner och landsting. Pengarna ska möjliggöra fler heltidsanställningar. Åkesson kunde dock inte svara på hur partiet ska finansiera satsningen utan sa att han återkommer till det när de lägger sin budget.

Ämnen i artikeln