Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nationalsocialistisk Front (NSF) hade 1997 bara sex kvinnliga medlemmar. Fem år senare hade antalet kvinnliga medlemmar mångdubblats – då var de 47 personer. Procentuellt sett ökade andelen kvinnor under perioden från 7 procent till 16 procent.

De senaste siffror som expo har tillgång till visar att andelen kvinnor inom NSF tycks ha stabiliserats någonstans runt 17 procent kring åren 2002-2003. Under den senaste tiden har det dock skett en omfattande nyrekrytering till NSF, som är Sveriges största nazistiska organisation. Anders Ärleskog, som sitter i ledningen för NSF, vill inte kommentera hur stor andel av medlemmarna som i dag är kvinnor, men säger att det är svårt att se någon procentuell ökning på senare tid. Kvinnorna har ökat samtidigt som också männen blivit fler. – Kvinnorna ser väl hur samhällsutvecklingen är. De kommer väl av samma anledningar som killarna ansluter sig, säger han.

Majoriteten är män
Klart är att den övervägande delen av medlemmarna i NSF fortfarande är män. Anders Ärleskog säger att han inte funderat över varför det i första hand är män som söker sig till nazistiska grupper, men han tror inte att det beror på det budskap organisationen för fram.
– Det går inte att döma ut kvinnor för att de inte skulle ha något fosterlandstänkande. De är väl lika ansvarstagande som männen, förklarar han.

NSF är den nazistiska organisation där kvinnor för närvarande är som mest aktiva. Det säger Heléne Lööw, forskare och docent i historia, till expo. Hon arbetar sedan en tid tillbaka på ett forskningsprojekt om just kvinnor inom den nationella rörelsens extrema grupper. Enligt henne har kvinnorna i rörelsen ökat i antal under de senaste tjugo åren.
– De har ökat från och med 1980-talet. När jag började titta på det här fanns det nästan inga tjejer alls, då var en tjej sensation, säger hon.

Internet hjälper kvinnorna
Heléne Lööw har också sett en förändring i hur kvinnorna kommer in i rörelsen. Många kvinnor som hon mött har berättat att de haft funderingar i samma banor som de nationella grupperna, men att de haft svårt att hitta organisationer där de känt sig hemma. De grupper som märks och går att komma i kontakt med ute i samhället är ofta väldigt mansdominerade. I dag har det blivit lättare för kvinnorna att komma i kontakt med likasinnade.
– Tidigare var det mycket så att tjejerna hängde ihop med killar och kom med på så sätt, men det har förändrats i och med internet. Det har revolutionerat hela rörelsen, säger Heléne Lööw.
En stor del av den nationella propagandan tar upp frågor som berör kvinnor, det handlar till exempel om våldtäkter och om synen på kvinnor. Här finns en problematik som samhället behöver ta tag i, säger Heléne Lööw.
– Tjejerna säger ”varför ska vi acceptera att bli kallade hora av invandrarkillar i skolan?” Och så får de kanske höra från skolan att det är för att de här killarna kommer från en annan kultur. Vad man inte förstår från skolans sida är att det är väldigt fördomsfullt att säga så. Vad man egentligen säger är att de killarna är obildade barbarer som inte begriper någonting.
– Det är många tjejer i rörelsen som sagt att ”det är väldigt skönt att vara här, för här slipper vi höra sådant”.

Få kvinnliga ledare
Kvinnorna i den nationella rörelsen spelar ofta en traditionellt kvinnlig roll – de sköter markservicen, håller ordning och står vid bokbord. Kvinnliga ledare är sällsynta. Anders Ärleskog i NSF hävdar att det finns kvinnor på ledarpositioner i organisationen, till exempel gruppchefer. Han vill inte uppge något antal, men säger att de är få. Anders Ärleskog tror att det beror på att män och kvinnor inte har samma drivkrafter.
– Det kanske kan skilja lite på hur man är. Män är mer drivande när det gäller just den biten. Men eftersom det är procentuellt sett fler män, så är det väl också naturligt att de är fler, säger han.

Tror du att det kan bli fler kvinnor på ledande positioner? – Jag dömer inte personer efter kön. De får väl prestera lika bra som männen helt enkelt.

Att det inte alltid är helt lätt för kvinnorna att skapa sig ett utrymme i de manligt dominerade organisationerna har Nationella kvinnoförbundet tagit fasta på. Förbundet uppges vara fristående, men marknadsförs på Nationaldemokraternas hemsida och dess ordförande, Elin Lövgren, hör också hemma i partiet. På Nationella kvinnoförbundets hemsida förklarar hon att avsikten med förbundet är att skapa en plattform för kvinnor i den nationella rörelsen, eftersom majoriteten av de som är aktiva i dag är män. Nationaldemokraterna hade under åren 2002-2004 cirka 22 procent kvinnliga medlemmar, enligt statistik som expo tagit fram.

Kvinnor vanligare vid demonstrationer
Aktivister från Nationella kvinnoförbundet delade i mars i år ut protestblad mot att Expressen tillåtit en man dömd för våldtäkt att kommentera Nationaldemokraternas verksamhet i tidningen. Aktionen genomfördes tillsammans med Nationaldemokraterna. Majoriteten av deltagarna var män. Det är oklart hur många fler aktiviteter som förbundet har ordnat sedan det lanserades förra året. Ordföranden Elin Lövgren vill inte kommentera verksamheten och har avböjt att medverka i en intervju för expo.

Det finns också kvinnor i den nationella rörelsen som liksom männen vill ta aktiv del i den ”gatukamp” som de nationella grupperna ofta talar om. Under senare år har kvinnor blivit en allt mer vanlig syn vid demonstrationer och marscher som ordnas av den nationella rörelsen, något som Heléne Lööw lagt märke till.
– Det som är intressant där är att tjejerna i betydligt mindre utsträckning än killarna är maskerade, säger hon.

Varför är det så tror du?

– Jag vet inte, tjejerna är kanske tuffare.

Äldre kvinnor förr
Expo har också tagit fram statistik för kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt, BSS, från början av 1980-talet. Där var de kvinnliga medlemmarna i tydlig minoritet, de utgjorde cirka 10 procent av medlemmarna. Anmärkningsvärt är att flera av kvinnorna var äldre, över 60 år. Medelåldern var 52 år. Det är betydligt högre än hos både Nationaldemokraterna och NSF. Medelåldern för kvinnorna i Nationaldemokraterna var 40 år 2004. I NSF är medlemmarna betydligt yngre. 2003 var medelåldern 23 år. Heléne Lööw är inte förvånad.
– Tidigare så var det mer tanter, om jag uttrycker mig så.

Hon lyfter bland annat fram Sveriges Nationella Förbund och Nysvenska Rörelsen, som hade en del äldre kvinnliga medlemmar. När man talar om arvet från den äldre generationens nazister till den yngre är det oftast männen som lyfts fram. Kvinnornas betydelse skulle behöva uppmärksammas mer, menar Heléne Lööw.
– Vi tenderar ofta att inte se kvinnorna i mansdominerade rörelser. Men det är klart att det finns personer i de här grupperna som fått sitt arv från modern precis som de fått det från fadern.

Kvinnorna kan förändra rörelsen
När allt fler kvinnor nu kommer in i den nationella rörelsen så kommer den att förändras, säger Heléne Lööw. Det handlar till exempel om vilken typ av frågor som ges utrymme i propagandan. Kvinnorna ger också rörelsen en stabilitet som den inte tidigare haft.
– Tidigare var det många killar som lämnade rörelsen när de började bilda familj. Då ville inte tjejerna att de skulle vara ute och slåss längre, säger hon.
– Nu drar killarna ner på gatukravallerna, men de blir kvar i rörelsen.
En helt jämn könsfördelning i den nationella rörelsen kommer det dock aldrig att bli, tror hon.
– Det här är så manligt dominerade rörelser, så det skulle krävas en gigantisk ideologisk förändring i så fall.

MARIA BLOMQUIST