Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

All data per län och kommun finns att läsa i vår nedladdningsbara sammanställning. Ladda ner den här. 

Vill du ta del av datan till tabellerna nedan, klicka på Download data i respektive tabell. 

 

Så gjorde vi

Expos årliga sammanställning av aktiviteter i den rasideologiska miljön är en fingervisning av nazistiska och fascistiska gruppers mobiliseringsförmåga. Aktiviteterna sammanställs utifrån följande kategorier:

– Antalet organisationer som genomfört aktiviteter
– Antalet aktiviteter
– Den geografiska spridningen
– Form av aktiviteter

Aktivitetsformerna delas i sin tur upp i:

Propagandaspridning
Aktiviteter som syftar till att sprida synlig propaganda i närmiljön som uppsatta klistermärken och utdelning av flygblad.

Manifestationer
Aktiviteter som syftar till att markera politisk närvaro i gatumiljön som exempelvis stillastående flygbladsutdelningar i grupp, att man håller upp banderoller eller olika typer av sociala aktioner som gatupatrullering.

Sociala aktiviteter
Gruppaktiviteter som syftar till att stärka den egna gruppen. Exempelvis fester och pubkvällar.

Kampförberedande
Aktiviteter som förbereder aktivister inför olika, ofta våldsrelaterade, moment i den politiska kampen, som kampsportsträningar.

Föredrag
Interna eller offentliga föredrag, utbildningar eller studiecirklar.

Kommunpolitik
Aktiviteter inom ramen för kommunpolitiskt arbete, som närvaro vid kommunfullmäktigemöten.

Demonstrationer
Utåtriktade demonstrationer som syftar till att samla stora skaror under en eller flera paroller.

Konserter
Spelningar med olika typer av vit makt-band eller artister. Vi redovisar bara aktiviteter som genomförts i Sverige. Alla aktiviteter går inte att knyta till en kommun eller län men registreras ändå, då under kategorin "Okänd".

Så räknar vi

Uppgifterna bygger till största del på organisationernas egen rapportering på deras respektive sajter och sociala medier, men också på vår egen research. Detta kan innebära en risk för såväl under- som överrapportering, framför allt riskerar vi att missa aktiviteter som av olika skäl sker i skymundan eller som inte rapporteras av grupperna själva. Under 2015 korrigerade vi datan i tidigare rapporter. Statistiken över antalet aktiviteter skiljer sig därför marginellt under några av åren.

Vår årliga granskning har sedan första utgåvan 2008 haft olika form och delvis skiftande innehåll. Den här rapporten fokuserar enbart på det vi kallar den rasideologiska miljön.

Den rasideologiska miljön utgörs av grupper och aktörer som vill forma ett homogent samhälle med vad de uppfattar som vithet som bärande princip. Inom detta spektra ryms den nationalsocialistiska rasprincipen men också uttalat etnonationalistiska utgångspunkter. De rasideologiska grupperna präglas också av antisemitism och enas i ett motstånd mot den liberala demokratin.

En del av det radikalnationalistiska landskapet

Den rasideologiska miljön är en del av det radikalnationalistiska landskapet, där även Sverigedemokraterna med sin kulturnationalism och diverse andra nationalistiska och populistiska aktörer ingår. Som helhet är radikalnationalismen långt ifrån en enhetlig och sammanhållen miljö. SD är inte nazister, och nazister tenderar att se Sverigedemokraterna som svikare eller rentav del av den påstådda judiska världskonspirationen.

Men den rasideologiska miljön delar ändå retorik med resten av de radikalnationalistiska grupperna. De ser feminister, liberaler och socialister som politiska fiender. De sprider och tar till sig antimuslimska idéer, för fram en populistisk berättelse och målar ut flyktingar som ett hot mot nationen. Därför uppstår band – framför allt på nätet – mellan den rasideologiska miljön och resten av det radikalnationalistiska landskapet. Trots att de på pappret står långt ifrån varandra.

Räknar inte in hatsajter

Det här är alltså inte en rapport över alla grupper som sprider rasism och intolerans, utan en avgränsad granskning av det som tidigare gått under namnet vit makt-rörelsen. Vi sammanställer inte heller den helt nätbaserade aktivismen eller antalet aktörer på nätet. Dessutom finns det ett litet antal tynande grupper inom den rasideologiska miljön som vi betraktar som aktiva, men som inte lyckats förmå genomföra någon aktivitet vi registrerat. De ingår därmed inte i granskningen, men är likväl en del av den rasideologiska miljön.

Det betyder inte att rasismen i Sverige är avgränsad till de grupper som förekommer i vår sammanställning. Rapporten är snarare en fingervisning om statusen hos de mest radikal aktivistorienterade grupperna.

Gällande statistiken så är det värt att notera att vid några tillfällen deltar flera organisationer vid samma aktivitet. Därför stämmer inte antalet aktiviteter per organisation inte överens det totala antalet aktiviteter för 2017.

I statistiken över 2016 går tidigare Svenska Motståndsrörelsen under sitt nya namn Nordiska motståndsrörelsen. De är dock att betrakta som samma organisation.

Researchen till granskningen är gjord av Jonathan Leman och Klara Höök. 

LÄS HELA GRANSKNINGEN

Ämnen i artikeln