Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Expos kartläggning av Nordiska motståndsrörelsens aktiviter för 2017 visar att organisationen blir allt mer aktiv i träna sina medlemmar fysiskt. Det handlar bland annat om kampsportsträning. 

Enligt Nordiska motståndsrörelsens egen rapportering ägnade sig organisationen åt det som i granskningen klassas som kampförberedande verksamhet vid 237 tillfällen 2017. Det är den högsta noteringen någonsin. Förra året var motsvarande siffra 168.

Förbereder sig för raskrig

Esa Holappa har varit ledare för den finska grenen av Nordiska motståndsrörelsen, men han har sedan flera år tillbaka lämnat rörelsen och ideologin. Han säger till Expo att NMR:s kampövningar alltid haft ett tydligt syfte i organisationen.

-  Man måste komma ihåg att NMR är en militant nazistorganisation vars övertygelse är att även om de skulle ta makten genom en fredlig revolution så skulle efterspelet bli blodigt. De tränar inför revolutionen och ett raskrig. Alla som inte är nordiska eller vita är fiender.  

- Även om de rättfärdigar träningen som en del att av att hålla sig i fysisk form och för att kunna försvara sig, så har träningen en mycket djupare innebörd än så. NMR delar synen som framförs i Turner Diaries, den vita mannens plikt att "försvara rasen" mot dess påstådda fiender.

 Holappa menar att det inte är någon slump att Nordiska motståndsrörelsens ökat intensiteten på kampövningarna och att de är noga med att rapportera om det.

- De har ett bättre självförtroende och vill visa sin styrka och tillväxt nu. De är ett större antal som marscherar på gatorna och de vill framkalla fruktan, säger Holappa

Tumult under Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg 2017.
NMR:s akivister hamnar ofta i konfrontationer i samband med att organisationen är ute för att sprida sin propaganda. Foto: Expo

Tränar med kniv

I en så kallad kamprapport som Nordiska motståndsrörelsen publicerat beskrivs hur ett träningspass kan se ut.

”Lördagen 19/7 samlades aktivister och medlemmar i Dalarna för att träna kampsport och självförsvar. Attacker med kniv och att avvärja dessa ingick som en del av träningen.”

På NMR:s hemsida publiceras regelbundet bilder på när aktivister slåss med varandra, ofta med beskrivningar som att ”blodvite” uppstod eller att någon skadats lindrigt för att bekräfta att träningen varit lyckad.

”Med genomblöta skor och utan större erfarenhet av att ’slå någon på truten’ så valde helt vanliga laglydiga medborgare som fått nog och tröttnat på globalisterna/massinvandring/våldtäkter och allt annat som massinvasionen bidrar med, att köra sparring.” står det i en kamprapport.

Kraftigt brottsbelastad aktivistkår

Våldet inom rörelsen är centralt, något som illustreras av NMR;s namngivningsceremoni av barn som föds in i rörelsen. Den beskrivs i deras handbok för aktivister.

”Det är din plikt, barn, att lära dig hantera ditt vapen i strid och det är din plikt som far att lära ditt barn detta. Fäderna kräver det.”, 

Vidare kan man läsa i handboken:

”Med tanke på det som händer med vår nordiska ras så finns det inget moraliskt försvar för pacifism. Tvärtom, den som tar till vapen och agerar har den eviga rätten på sin sida, även om några småborgerliga veklingar skulle påstå det motsatta.”

Tumult under Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg 2017.
Många av NMR:s aktivister är dömda för våldsbrott. Foto: Expo

Nordiska motståndsrörelsen betraktar aktivister som dömts för brott i samband med ”kampen” som politiska fångar. Inte sällan angriper aktivister meningsmotståndare i samband med offentliga aktiviter och beskriver dessa tillfällen i glorifierande ordalag i sin propaganda. Bland annat använder man begreppet ”tillrättavisa” när aktivister misshandlat någon. 

En kartläggning som Expo gjort av 159 aktivister 2015 visade att 56 procent av aktivisterna var dömda för brott, 26 procent dömdes eller åtalades bara det året för vapen eller våldsbrott. 

LÄS HELA GRANSKNINGEN