Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

För tionde året i rad släpper Expo sin sammanställning av aktivism inom den svenska rasideologiska miljön.

– Syftet med den årliga sammanställning att ta tempen på den svenska rasideologiska miljön, få en bild av hur dess aktivism ser ut och i vilken omfattning den sker, säger Jonathan Leman, researcher på Expo och den som ansvarar för sammanställningen. 

Den svenska nazistmiljön är mer aktiv än någonsin. Under 2017 dokumenterades 3 660 aktiviteter runt om i Sverige. Ökningen är markant jämfört med föregående toppår, 2016, då vi såg 3 064 aktiviteter. En förklaring till ökningen är nyrekryteringen till den rasideologiska miljön.

– Det är en oroande utveckling. Dagens nazister känner att de agerar i medvind. Den ledande organisationen, nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, har de senaste åren absorberat aktivister från andra delar av den rasideologiska miljön, men de lockar även till sig personer som inte har en bakgrund inom miljön, säger Jonathan Leman.

Säkerhetspolisen kan inte kommentera en eventuell nyrekrytering eftersom det inte ligger i deras uppgift att följa det. Samtidigt bekräftar de bilden av att miljön blir allt mer aktiv. Dag Enander, pressekreterare på Säpo, skriver i ett mejl till Expo:

"Vi har under flera år sett en ökad aktivitet inom vit makt-miljön, främst i form av opinionsbildande aktiviteter på offentlig plats. Dock är det viktigt att ha i åtanke att ökad synlighet inte är detsamma som ett ökat hot, även om flera brott begås i anslutning till offentliga aktiviteter. Sedan går också miljöernas verksamhet i vågor över tid, drivkrafter varierar och resulterar i olika typer av aktiviteter."

 

Mellan åren 2008 och 2015 låg antal aktiviteter på mellan 1 500 och 2 300 årligen. Valåret 2014 avvek något med en ökning till närmare 2 900 aktiviteter, vilket då var kopplat till Svenskarnas parti och deras valsatsning. Sedan 2016 ser vi allt mer tydligt en ökad aktivism och nazistisk närvaro.

– Ökningen är en del av en större utveckling som vi ser i stora delar av Europa sedan flyktingkrisen 2015. Högerextrema flyttar fram sina positioner. Mellan 2015 och 2016 var ökningen i Sverige procentuellt ännu större än den vi ser nu. Samtidigt visar ökningen 2017 att den nazistiska miljön på ett historiskt anmärkningsvärt sätt fortsätter att flytta fram sina positioner, säger Jonathan Leman.

NMR dominerar

Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har dominerat den svenska rasideologiska scenen efter att Svenskarnas parti lade ned sin verksamhet 2015. Den är en tendens som håller i sig under 2017. Av de totalt 3 660 aktiviteterna under året stod NMR:s aktivister för 3 446. Förändringen har fått konsekvenser, menar Jonathan Leman.

– NMR:s dominans de senaste åren har inneburit en radikalisering av vit makt-miljön i stort. Aktivisterna är brottsbelastade och bär på en våldspotential som de senaste åren bland annat tagit sig uttryck i misshandel och våldsamt upplopp i samband med manifestationer samt en serie bombdåd i Göteborg kring årsskiftet 2016-2017.

 

Den rasideologiska organisation som hade näst flest aktiviteter under 2017 var Nordisk ungdom, med 117 aktiviteter. Det är en organisation, som trots att den har få medlemmar, lyckats med att få en del uppmärksamhet runt sina spektakulära aktioner. Gruppen är framför allt centrerad kring Stockholm.

Utöver dessa två så är det endast nätverket bakom den nystartade organisationen Det fria Sverige som haft återkommande aktiviteter, totalt 75 stycken. Övriga aktiva grupper har samtliga haft under tio aktiviteter under året.

Propagandaspridning

Som tidigare år är den vanligaste formen av aktivism propagandaspridning. 80 procent av aktiviteterna bestod av organiserade banderoll- och affischuppsättningar, uppklistrade klistermärken eller andra sätt att sprida sin propaganda i det offentliga rummet.

Propagandaspridningen fyller flera funktioner för NMR. Det innebär en sysselsättning för aktivisterna där de särskilt aktiva belönas för sina insatser. Propagandans syfte är också att nå ut till nya potentiella rekryter och att påverka gatubilden i olika samhällen.

– Saneringen innebär även en direkt kostnad för Sveriges kommuner. Men det finns också en kostnad som är svårare att beräkna, oron och otryggheten som sprids bland allmänheten, inte minst hos de personer som tillhör minoritetsgrupper NMR angriper med sitt hat, säger Jonathan Leman.

Kampförberedande aktiviteter som kampsportsträning var den näst vanligast aktivitetsformen, 237 stycken. Det är en ökning jämfört med föregående år då det var 168 stycken.

Utöver dessa två aktivitetsformer så kan interna föredrag (109 stycken) och manifestationer, ofta i form av offentliga flygbladsutdelningar och på gator och torg (177 stycken) nämnas. Den senare orsaker ofta kontroverser och bråk och kan i vissa fall tangera att betraktas som en demonstration.

 

En stor andel av NMR:s aktivister är dömda för våldsbrott, särskilt de som kan betraktas som organisationens kärnaktivister och som NMR själva beskriver som sin spjutspets. Det är dessa aktivister som leder de manifestationer som varje helg äger rum på gator och torg runt om i landet.

– De har nära till våld och legitimerar det egna offensiva våldet genom att i sin propaganda förvandla det till självförsvar eller beskriva det som ”tillrättavisningar”, ofta en eufemism för misshandel, säger Jonathan Leman.

– Tyvärr tror jag att risken är stor att den här utvecklingen fortsätter. I år är det valår och NMR storsatsar och ökar antalet manifestationer, i form av offentliga flygbladsutdelningar. De senaste åren har vi kunnat se att just dessa aktiviteter innebär en ökad risk för våld och att personer på olika sätt ska hamna i deras väg.

LÄS HELA GRANSKNINGEN