Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Arrangör för mötet var den svenska nazistorganisationen Nordiska Förbundet, vars ledarfigurer under lång tid haft band till den amerikanska organisationen. I tidningen Nordisk frihet, beskriver arrangörerna, National alliance som ”USA:s främsta och slagkraftigaste nationella organisation”. Enligt den amerikanska tidningen Intelligence report har National alliance idag bara ett fåtal avdelningar runt om i USA och endast några hundra betalande medlemmar.

Stora problem
Shaun Walker tog över ordförandeposten i National Alliance i april förra året, sedan företrädaren Erich Gliebe misslyckats att ena den lilla organisationen som fick stora problem efter grundaren William Pierces död tre år tidigare.

William Pierce hade en viktig roll som ideolog för den moderna naziströrelsen. Under pseudonym gav han ut böckerna Turner diaries och Hunter, som i skönlitterär form beskrev det framtida raskriget. William Pierce hade också ekonomiska intressen i den amerikanska och svenska Vit makt-industrin.

Första maj i Berlin
Efter William Pierce död försöker nu National alliance upprätthålla kontakterna med Europas högerextremister. Före besöket i Sverige deltog Shaun Walker på tyska Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, Första maj-firande i Berlin.

- De vita i Amerika har ända sedan de anlände till den världsdelen fått utkämpa ett regelrätt raskrig, sa nazistledaren under helgens möte enligt Nationalsocialistisk fronts hemsida.

Försvarade terror
Enligt samma hemsida ska Shaun Walker i sitt tal ha tagit upp och försvarat den inhemska terroristgruppen The Order eller Det tysta brödraskapet (Brüderschweigen) som de själva kallade sig. The Order var en paramilitär grupp som bildades 1982 och utgjorde förebild för bland andra Vitt ariskt motstånd.

The order finansierade sig via bankrån och gruppens celler köpte vapen som skulle användas i det förestående raskriget. Gruppen hann även begå ett flertal mord på politiska meningsmotståndare och judar innan den största amerikanska polisjakten sedan Kennedy-mordet sprängde cellerna. Ett hundratal medlemmar fängslades för bland annat mord och konspiration mot det demokratiska styrelseskicket, däribland David Lane som är mannen bakom de så kallade 14 orden: ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn.”

Kopplingar till National alliance
Ledaren för The Order, Robert Jay Mathews, sköts ihjäl under en eldstrid med FBI 1984 och har sedan dess fått en form av idol- och martyrstatus inom nazistiska grupper. Svenska motståndsrörelsen har t.ex. t-shirts med terrorledarens porträtt till försäljning via sin hemsida.

Vid helgens möte ska Shaun Walker öppet ha förklarat The Orders koppling till National Alliance.

- Media försöker ofta få mig att ta avstånd från The Order, men det vägrar jag att göra. Jag kommer aldrig att ta avstånd från vita män som kämpar för vår ras!, sa Shaun Walker enligt Nationalsocialistisk fronts hemsida.

Brandbomber kastades
Under mötet kastades en hemmagjord brandbomb, en så kallad molotovcocktail in i entrén på den hyrda lokalen. Attentatet ska ha genomförts av två okända män och har omskrivits i flera tidningar sedan Tidningarnas telegrambyrå, TT, felaktigt beskrivit mötet som ett samarrangemang mellan Nationalsocialistisk front och Nationaldemokraterna.

- Sammankopplingen mellan ND och NSF är endast ett påhitt för att smutskasta oss, säger Nationaldemokraternas partiorganisatör Marc Abramsson konspiratoriskt i ett pressmeddelande.

En mer rimlig förklaring till misstaget kan vara att både Nordiska förbundet och Nationalsocialistisk front i Stockholm till stora delar består av före detta medlemmar i just Nationaldemokraterna.