Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Amnesty International anser att USA hanterar dödsdomar och avrättningar rasistiskt. Amnesty har granskat alla avrättningar som skett i USA de senaste 25 åren. I granskningen framkommer att de som döms för mord på en vit person i högre utsträckning avrättas än de som döms för mord på en svart person. Trots att det sker ungefär lika många mord på vita som på svarta.

Amnestys granskning visar att 80 procent av dem som avrättas har dömts för mord på vita. Dessutom är svarta överrepresenterade bland de som avrättas.

Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet, ansvarar för en granskning av det svenska rättsväsendet ur ett diskrimineringsperspektiv. Två delrapporter har redan publicerats. Studien antas vara genomförd 2004.