Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Brottsförebyggande centrum i Värmland tilldelades 200 000 kronor i hedersstipendium. Verksamheten i Värmland har blivit rikskänt för sin omfattande verksamhet mot nazism i länet. Genom samarbete med bland annat polis, åklagare och skolor i länet har verksamheten i Värmland blivit föredöme för många andra län i landet.

Även Internationellt kulturforum tilldelades en prissumma på 200 000 kronor. Organisationen anordnar årligen dokumentärfilmsfestivalen "Människan i världen". En rörd Leo Kantor, ordförande för organisationen, tog emot sitt pris.

Journalister och folkbildare tog emot pris

Journalisten Christoph Andersson tilldelades 50 000 kronor för sitt arbete med att genom en rad uppmärksammade radiodokumentärer granskat extremhögern. Även tidskriften Expos medarbetare tilldelades 25 000 kronor vardera under galan.

ABF Östra Småland-Öland, Antirasistisk akademi och Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, uppmuntrades även dem för sitt arbete.

Bland övriga stipendiater återfanns författaren Salka Sandén, Uppsalabor mot rasism, Fredrik Jönsson, Masoud Kamali, Paul Lindvall, säkerhetscheferna i Blekinge län, Fred Taikon, Lilian Ohlsson, Ewelina Baron, Börje Hellström, samt Ung Vänster Söder om Söder.