Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Söndagens demonstration avlöpte utan våldsamheter. Petr Heinrich, en boende i staden, hade ordnat mötet för att ge folk möjlighet att uttrycka sitt missnöje med det som Heinrich kallade "den romska agressionen" och myndigheternas brist på agerande för att möta problemen. Men på demonstrationen fanns också flaggor från det högerextrema partiet DSSS, rapporterar flera tjeckiska nyhetssajter.

Som en anledning till demonstrationen uppgavs att romer vid nyårsfirandet hade angripit en man och hans gamla föräldrar utanför bostadshotellet Sport där många romer är inhysta. Men stadens vice borgmästare Karel Dubský ifrågasatte att händelsen verkligen utspelats så som organisatörerna av demonstrationen påstod. Filmer från övervakningskameror stödjer inte den versionen.

Lukáš Kohout, en av de ledande bakom höstens antiromska aktiviteter, hade sökt demonstrationstillstånd på torget samtidigt som söndagens demonstration skulle hållas. Myndigheterna avslog hans ansökan, och Peter Heinrich sade att Kohout inte heller var välkommen i den demonstration som han organiserade.

Det har kommit fram att Kohout har försökt öka spänningarna mellan romer och etniska tjecker genom en falsk identitet på Facebook. Under namnet Emil Dunka uppmanade han romer att agera mot den "vita rasism" som drabbade dem. Partiet DSSS hänvisade till "Dunkas" inlägg som ett exempel på romsk aggression.

Från slutet av sommaren till mitten av oktober uppmärksammades Sluknov-regionen för olika antiromska incidenter. Oroligheter utlöstes i städerna Nový Bor, Rumburk och Varnsdorf efter det att unga beväpnade romer påståtts ha angripit etniska tjecker. I efterhand har det framkommit att medierna inte rapporterat incidenterna helt sanningsenligt.