Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Ledaren för Nationalsocialistisk Front, Anders Ärleskog, frias från ansvar för publicering av två hakkors och en judekarikatyr på Internet. Det har Högsta Domstolen beslutat.

Nationalsocialistisk Front saknade en formell ansvarig utgivare för sin hemsida. Då bestämde sig Justitiekanslern för att åtala både redaktören för hemsidan, Björn Björkqvist, och den ekonomiskt ansvariga, Anders Ärleskog. Lagtekniskt ser inte HD något problem med att åtala två personer för ett och samma brott, men skriver i sin dom att det betyder inte att webbsidan ska anses ha saknat behörig utgivare och att ansvaret därmed övergick till den som bedrev sändningsverksamheten, i det här fallet NSF, skriver HD.

Högsta Domstolen gick på försvarets linje som hävdade att Anders Ärleskog inte hade något med publiceringen på Internet att göra. Björn Björkqvist har hela tiden tagit på sig ansvaret för det.

Redan nu finns ytterligare ett åtal som är inlämnat till Blekinge Tingsrätt där både Ärleskog och Björkqvist står åtalade för yttrandefrihetsbrott på samma sida.

Högsta Domstolens dom är prejudicerande på området, då ett liknande ärende aldrig tagits upp.

Publiceringen i det aktuella fallet rörde två hakkors och en judekarikatyr.