Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Vi börjar med besvikelsen, om det nu är så vi ska se det?
Sverigedemokraterna fick nästan tre procent i riksdagsvalet. Självklart är partiets valframgång ett slag i ansiktet på alla som på olika sätt jobbar för och tror på ett öppet samhälle. Det var ett resultat som skvallrar om ett missnöje, en vilja till protest och en fullt levande idé om att inte alla har här att göra.

För en verksamhet som går ut på granska rasistiska och nazistiska grupper är resultatet naturligtvis nedslående. Men det finns omständigheter som nu, några månader efter valet, kastar annat ljus över resultatet.

För det första lyckades Sverigedemokraterna inte med sitt uttalade mål - att nå riksdagen. Det innebär att Sverige fortfarande tillhör de länder som inte har ett högerpopulistisk eller rasistiskt parti i motsvarande riksdag eller regering.

Dessutom bidrog partiets satsning och valresultat till en nödvändig diskussion om vilka som röstar på partiet, hur man kan motarbeta det, hur man ska bevaka det och vad dess framgångar beror på.
I denna diskussion har Expo spelat en viktig roll.

Valbevakning, bokmässan och bilagan.
Under sommaren och hösten bedrev Expo en omfattande och unik bevakning av Sverigedemokraternas kandidater i valet. Bevakningen visade att partiet fortfarande dras med kriminella kandidater och att Sverigedemokraternas ledning visade en ovilja att på allvar ta i frågan.

Under hösten presenterades också samarbetet med Natur och Kultur. Ett samarbete vars första resultat var en bilaga som producerades tillsammans med Expressen. Bilagan presenterades och delades ut på bokmässan där Expo och Natur och Kultur arrangerade en rad välbesökta seminarier. I dag har över 100 000 exemplar av bilagan beställts.

Byte av chefredaktör
2006 präglades av en utveckling av det redaktionella innehållet i tidskriften. Under våren tillträdde Daniel Poohl som chefredaktör. Han ersatte Richard Slätt som hade dragit ett tungt lass efter Stieg Larssons hastiga bortgång hösten 2004.

Under har året vi bland annat tagit upp kvinnornas situation i den högerextrema rörelsen och nazismens framväxt i Ryssland. Antalet prenumeranter och besökare på hemsidan har ökat.

Vad händer nu?
Nästa år kommer vi att fortsätta med vår bevakning. Hemsidan kommer att göras om, tidningen kommer att utvecklas och vi kommer att släppa en symbolbok.

Det kommer att bli ett år av mycket jobb, förhoppningar och säkerligen besvikelser. Det kommer att bli ett år där vi kommer att göra allt för att granska, bevaka och hålla diskussionen om varför extremhögern växer vid liv.