Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Någon eller några personer har använt gatustenar för att krossa entrédörren till RFSL Stockholms lokaler. De har även kastat in stenar genom två fönster, säger Jerry Adbo, ordförande RFSL Stockholm.

Stenarna som kastades in i lokalen var målade med Svenska motståndsrörelsens symbol – en tyruna mot grön bakgrund. På Svenska motståndsrörelsens hemsida framgår det att attacken var riktad mot bland annat ungdomsprojektet Egalia, som är tänkt att fungera som en mötesplats för HBT-ungdomar. Jerry Adbo säger att det vore olyckligt om händelsen skulle få konsekvenser för projektets framtid.

- Verksamheten syftar till att stärka ungdomars identitet vad gäller könsdefinition och sexuell läggning. Risken finns att de inte vågar komma hit, leva i det fördolda och inte få den hjälp och stöd som många av dem behöver.

Nu ska RFSL Stockholm se över säkerhetsrutinerna och hur de kan förstärka skyddet av lokalen. Även besökares säkerhet när de kommer eller lämnar lokalen måste ses över. Men Jerry Adbo menar att den här händelsen inte bara ska ses som en enskild attack mot RFSL Stockholm.

- Det är inte bara vår lokal och förening som är utsatt för det här attentatet, utan det drabbar hela HBT- kollektivet, säger han.

Våldsromantik
På Svenska motståndsrörelses hemsida står det att de som utfört fönsterkrossningen är "stödaktivister" till gruppen. Dådet kallas för en "välriktad aktion mot homosexlobbyn".

Svenska Motståndsrörelsen har utmärkt sig genom sin radikala retorik och vurmande för våld som politisk metod. Aktivister runt Svenska motståndsrörelsen har varit involverade i våldshandlingar mot homosexuella. Bland annat så har gäster till den då populära gayklubben Tip Top attackerats och misshandlats.

Svenska motståndsrörelsen har även på sin hemsida under såväl 2006 som 2005 visat upp olika typer av attacker mot egendom som de uppfattar som en del av "homolobbyn". Bland annat så brändes en RFSL:s flagga förra året och under 2005 vandaliserades ett antal caféer i Stockholm. Vid en av de caféattackerna användes också stenar med organisationens symbol ditmålad.