Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Daniel Olsson, Sverigedemokraternas dåvarande ordförande i Hässleholm, tillika första namnet på partiets valsedel i kommunfullmäktigevalet, hade tidigare varit medlem i Nationalsocialistisk front.

Petter Carlsson, Sverigedemokraternas första namn i kommunfullmäktigevalet i Norrköping hade valt att åka 30 mil för att kunna delta på en vit makt-spelning i värmländska Munkfors. Spelningen anordnades av Nationalsocialistisk front.

Andreas Lundkvist, första namnet på partiets valesedel i kommunfullmäktigevalet i Finspång deltog i en manifestation i Sollentuna 2004 tillsammans med närmare 500 nazister.

Kvar i partiet

Efter avslöjandet sade Sverigedemokraterna att de skulle göra utredningar om eventuella uteslutningar. Men på Sverigedemokraternas partistyrelsemöte den 24 mars 2007 valde de att inte utesluta eller varna någon av de tre personerna.

Sverigedemokraternas pressekreterare, Mattias Karslsson, menar att det allvarligaste fallet var Daniel Olsson från Hässleholm.
– Den tid som förflutit i kombination med Olssons relativt låga ålder, hans i övrigt klanderfria vandel och hans trovärdiga och starka avståndstagande gjorde dock partistyrelsen beslutade sig för att låta honom kvarbli som medlem under förutsättning att han omedelbart avsade sig sin kandidatur i valet och samtliga förtroendeuppdrag inom partiet, vilket han också gjorde.

När det gäller både Carlsson och Lundkvist betraktar Sverigedemokraterna deras kontakter med vit makt-rörelsen som ett avslutat kapitel.

– Carlsson och Lundkvist tycks ha haft dåligt omdöme i sitt val av vänner när de var yngre, men det finns mig veterligen inga belägg för att någon av dem skall ha sympatiserat med nazisternas idéer eller varit anknuten till någon extrem organisation.

Fotnot
Artikeln är en omarbetad version från kommande nummer av Expo.