Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Diskriminering på grund av etniskt ursprung upplevs som vanligast i Holland och Sverige. I Sverige har nästan var tredje tillfrågad sett en person utsättes för diskriminering på grund av hudfärg, endast i Holland är det värre bland EU:s 15 medlemsländer. Detta slås fast i en opinionsundersökning som initierats av EU-kommissionen och som presenterades på måndagen i Bryssel.

Opinionsundersökningen tar upp flera aspekter än upplevelsen av etnisk diskriminering, till exempel diskriminering av personer med inlärningssvårigheter och mentala sjukdomar. I det avseendet hamnar Sverige i botten när det gäller tron att de kan introduceras i arbetslivet. Danskarna i sin tur ser det som mest omöjligt för en invandrare att få arbete.