Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt British National Partys, BNPs, ordförande Nick Griffin var det inte speciellt överraskande att English Defence Leagues, EDLs, ledare Tommy Robinson lämnade sitt parti förra veckan. Detta förklarar han i ett nyhetsbrev till BNPs medlemmar. Griffin har tidigare varit kritisk mot English Defence Leauge och framfört antisemitiska anklagelser mot organisationen.

Griffin påstår att Robinson hela tiden haft kopplingar till vad han beskriver som sionister. Han menar dessutom att det funnits misstankar om att Robinson samarbetat med medier som aktivt motarbetat och attackerat BNP. Griffin styrker sina påståenden genom att hänvisa till en undersökning som BNP självt står bakom och som han beskriver som en "djupgående, väl undersökt redovisning".

Enligt Griffin var det efter denna "granskning" som "Robinson övergav allt hopp om att lura den patriotiska engelska arbetarklassen till att stödja den internationella sionistiska/marxistiska agendan".

BNP har länge varit kritiska till EDL. På partiets hemsida finns det en undersida där det står om varför EDL inte ska ses riktiga nationalister. Man länkar även till ett 45 sidor långt dokument skrivet av Griffin själv med titeln: "Vad ligger bakom English Defence League? – Neokonservatister, Ultrasionister och Deras Användbara Idioter".

Trots all kritik av EDL, består mer än halva medlemsbrevet av uppmaningar till att värva före detta EDL:are till BNP. Griffin menar att EDL-ledningens avhopp ska ses som en stor chans för "engelska patrioter" att enas och samarbeta.

"Det här är en väldigt spännande tid för riktiga engelska och brittiska nationalister. Gemensamt kan vi ta tillfället i akt att enas och växa och bli en mycket större kraft än våra fiender någonsin tidigare har fruktat!".

British National Party gjorde ett katastrofval i maj, där det förlorade mandat i samtliga kommuner som de ställde upp i. Partiet har även kantats av interna strider och ekonomiska problem.