Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Min slutsats av de bevis som har lagts fram, är samma som den som de sakkunniga nummer två kommit fram till. Att våldet inte är roten till handlingarna, men den extrema politiken är det, sa Breiviks försvarare Geir Lippestad.

Lippestad syftar på de sakkunnig som lagt fram den andra rapporten om Anders Behring Breiviks psykiska hälsa och som kommit fram till att Breivik var tillräknelig när han begick sina terrordåd. Den första rapporten kom fram till att Breivik lider av paranoid schizofreni och att våldet i sig var Breiviks primära anledning till terrordåden.

- Den tilltalade har ett radikalt politiskt projekt. Det att sjukliggöra hans handlingar tar ifrån honom en grundläggande mänsklig rättighet, som är rätten till att få ta ansvar för sina handlingar, säger Lippestad.

Lippestad vars mål i sin slutplädering var att överbevisa rätten att den första rapporten om Breivik är fel och den andre rätt, fortsatte att argumentera för att Breivik drivits av ideologi.

- Som jag ser det, är utgångspunkten i rapport nummer ett att den tilltalades handlingar styrts av vanföreställningar och våldsförhärligande. När det gäller rapport nummer två, är min klara uppfattning att de ser hans handlingar i en högerextrem, kulturell kontext, och de går in i terroristens tankevärld.

Andra skäl Lippestad lyfte fram för att visa att Breivik drevs av ideologi, var att han spred sitt manifest. Att han inte sköt kaptenen på färjan till Utöya eftersom han inte definerade denne som politiskt aktiv.

Slutligen sa Lippestad att han yrkar för att Breivik ska dömas mildast möjligt och till fängelse. Domaren var tvungen att påminna Lippestad att han tidigare yrkat på att Breivik ska frikännas.

- Ursäkta, ursäkta, det var jag som tog av mig glasögonen för fort. Det är en frikännelse… Av rent formella skäl. Breivik sa själv att han förstår att han blir straffad för dessa handlingar, men han påropar sig av rent formella skäl nödrätten. Som hans försvare måste jag säga något om det.

Lippestad förklarade för rätten att Breivik ser sig som en motståndsman och att han inte erkänner terrorlagstiftningen, utan menar att den bryter mot folkrätten.

Efter försvarets slutplädering yttrade sig flera vittnen som upplevt terrorattentatet och hur terrordådet drabbat dem. Många av de anhöriga tycker inte det viktigaste är om Breivik döms till tvångsvård eller om han döms till fängelse, utan att han aldrig släpps ut.

Rättegången avslutades dock med Breiviks egna slutord. När han skulle inleda sitt tal, reste sig ett 50-tal anhöriga och lämnade rättegångssalen i protest. De menade att de har hört nog av Breivik.

Breivik agrumenterade för att han är tillräknelig. Han hävdade att den europeiska demokratiska modellen inte fungerar. Han påstodd även att han har flera "bröder i den norska och europeiska motståndsrörelsen". Breivik avslutade med att kräva att han blir frisläppt.

Åklagarna yrkade på torsdagen att Breiviks döms till tvångsvård på grund av tvivlet som rör hans tillräknelighet. Det är värre att döma en psykotisk till fängelse, än en frisk till vård var huvudargumentet.

Domen faller den 24 augusti.

Ämnen i artikeln