Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

• Vad tror du om framtiden?

Framtiden ter sig mycket ljus för mig och kampen. Jag ser inget hinder i att vi inom fem snara år kommer att vara en maktfaktor i politiken. Det som krävs är vår benhårda vilja till seger och förmågan att föra oss dit. Viljan har vi, även förmågan finns, det enda problemet är likvida medel. Men med tillräcklig ambition så ska vi lyckas med det också.

• Vilka förebilder har du?

Adolf Hitler är naturligtvis min största förebild. Jag hämtar mycket från honom när jag debatterar och argumenterar. Även kämpar inom våra led som visat sig värdiga att slåss med oss och mot ZOG tillhör mina förebilder.

• Vad tycker du är den nationella rörelsens största fiender?

Kommunismen, internationalismen och förstås allas vår fiende juden, skaparen av all degenerering och kulturell utplåning.

Kamratliga hälsningar Tony Olsson

Vi tackar den för många kanske okände kämpen Tony för hans svar på våra frågor. Vi är helt övertygade om att hans namn kommer att bli vida känt i nationella kretsar framöver. Red.

Ämnen i artikeln