Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Cirka 150 personer samlades under dagen i Kungsträdgården i centrala Stockholm för att protestera mot coronarestriktioner. Deltagarna bar plakat mot vaccin, 5G-strålning och regeringen. Liknande, men mindre, demonstrationer skedde även i Göteborg och Malmö.

Dagens demonstrationer är en del i en internationell uppmaning att hålla liknande demonstrationer runt om världen. Initiativet World Wide Rally kommer från Tyskland från några som kallar sig Freie Bürger Kassel. Den 20 mars skedde ett likande initiativ, även i Sverige. Och precis som vid dagens demonstration saknades en uttalad svensk arrangör. 

Men det är framförallt på sociala medier kopplat till nätverket ”Keep Sweden Free”, som ibland även går under namn som ”Öppna upp Sverige” eller ”Stoppa pandemilagen! För ett fritt Sverige!”, som det mobiliserats inför dagens demonstration i Stockholm.

Bakom samlingsnamnet ”Keep Sweden Free” återfinns samma personer som var aktiva i det högerextrema nätverket Stockholmare för ett suveränt Sverige eller Mynttorgsaktivisterna. Stockholmare för ett suveränt Sverige beskriver sig själva som en proteströrelse, med fokus på frågor som yttrandefrihet, globalism och ett påstått folkutbyte.

En tidigare genomgång av Expo visade att det sedan oktober förra året kontinuerligt har anordnats coronaprotester i Sverige, framför allt i Stockholm, Göteborg och Malmö. De flesta har endast lockat mellan tio och ett femtiotal personer.

Flera av de mindre samlingarna har dock haft en högerextrem prägel och företrätts i huvudsak av Keep Sweden Free, vilka genomfört sina aktioner i Stockholm.

Men några få samlingar har lyckats samla flera hundra, som demonstrationerna den 6 mars och 1 maj i Stockholm. De större samlingarna kan främst kopplas till den konspirationstroende nyandliga miljön och till olika entreprenörer inom alternativ hälsa. De går under namn som Frihet Sverige och Frihetsrörelsen.

Det ska påpekas att det inte är vattentäta skott mellan grupperna och personer ur de olika miljöerna deltar i varandras samlingar. Expo har tidigare berättat om de högerextrema inslagen i demonstrationen den 6 mars. Liknande överlappningar ses bland de så kallade alternativmedierna som varit aktiva i mobiliseringarna inför de större samlingarna.

Läs mer om tidigare demonstrationer och arrangörerna här.

Ämnen i artikeln