Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under lördagen samlas delar av den svenska radikalislamistiska miljön till stöd för de fem personer som gripits av Säkerhetspolisen under de senaste veckorna. Mobiliseringen inför demonstrationen har skett i miljöer där det enligt källor till Expo misstänks pågå rekrytering, radikalisering och finansiering till den radikalislamistiska miljön. Och i en miljö där återvändande IS-resenärer misstänks röra sig.

Samordnat av terrordömd

Expo kan avslöja att en av samordnarna i sociala medier för demonstration i Stockholm är den terrordömde Amer al-Hasani. al-Hasani har under de senaste dagarna varit aktiv med att sprida information på sociala medier om lördagens demonstration och svara på frågor rörande arrangemangets upplägg.

- Jag har inte varit delaktig i planeringen av demonstrationen utan bara vidarebefordrat information gällande den planerade demonstrationen på sociala medier, säger Amer al-Hasani till Expo. 

En kvinna som undrar om kvinnor får delta i demonstrationen, får svar av al-Hasani att han har varit i kontakt med den numera gripna imamen Abdel-Nasser el Nadi, även känd som Abu Talal och att denne godkänt att kvinnor får delta.

Abu Talal uppges enligt källor vara centralfiguren inom det radikalislamistiska el Nadi-klustret, som är verksamt i Göteborgsområdet.

Misstänktes vara på väg till IS

al-Hasani blev känd när han 2016, då 19 år gammal, tillsammans med den svensk-serbiska radikalislamistiska terroristen Mirsad Bektasevic arresterades på en busshållplats i Alexandroupolis på väg till den turkiskt-grekiska gränsen, misstänkta för att försöka ansluta sig till IS.

Bektasevic är sedan tidigare även dömd för förberedelse till terrorbrott i Bosnien-Hercegovina och släpptes ut ur fängelset 2011. 

I maj 2017 dömde grekisk domstol al-Hasani och Bektasevic mot deras nekande till 15 års fängelse för medlemskap i terrororganisation och innehav av krigsmaterial.

I juni 2018 fick de sina straff sänkta, al-Hasani till 7 år och tre månader. Samma år blev han av okänd anledning frisläppt och kunde återvända till Sverige. UD ville då inte ge några kommentar om frisläppandet.

Nu är al-Hasani tillbaka i Göteborg och kopplas samman med radikalislamistiska kretsar igen. 

al-Hasani anser sig fortfarande vara oskyldig. I en kommentar till Expo hävdar han att det pågår en process för att få honom frikänd i Grekland, och att han väntar på hur den domen ska falla. 

Kräver att gripna imamer släpps

Lördagens demonstration i Stockholm är en reaktion på Säkerhetspolisens offensiv mot nyckelpersoner i den svenska radikalislamistiska miljön. Säkerhetspolisen har gripit fem personer med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll. 

De gripna är välkända figurer inom den svenska radikalislamistiska miljön: 
Riyad Abdulkarim Jassim, även känd som Abu Raad, fram till nyligen verksam i ar-Rashidin-moskén i Gävle. 
Imamen Fekri Hamad, verksam i Västerås. 
Imamen Hussein Al-Jibury, verksam i Umeå.  
Imamen Abdel-Nasser el Nadi, även känd Abu Talal, som också är vd för den muslimska friskolan Vetenskapsskolan i Göteborg.
Ytterligare en person är gripen och satt i förvar, det rör sig om Abu Raads vuxna son.

Under lördagen planerar demonstranterna att gå från Norrmalmstorg till Riksdagen för att kräva att de gripna personerna släpps. Under lördagsmorgonen reste mellan 40 och 50 personer i två bussar från Bellevumoskén i Göteborg till Stockholm. 

Enligt arrangörerna kommer det också ordnas en bussresa från Gävle. 

Organiserar sig i kluster

Den radikalislamistiska miljön i Sverige har ingen enhetlig struktur. Snarare rör det sig som ett 20-tal aktiva nätverk och kluster som agerar i olika geografiska områden. Ibland samarbetar de, som inför lördagens demonstration. Men för det mesta agerar de oberoende från varandra.

Ett kluster bärs upp av personer som lokalt knyts sammans genom personliga kontakter, brottslig verksamhet, arbete och bakgrund.

De olika klustren kan ha olika kopplingar till radikalislamistiska organisationer i utlandet. Det kan röra sig om alltifrån IS och al-Qaida till Islamic Jihad Union och al-Shabab.

De fem personer som nu har gripits är ledande personer, eller har kopplingar till ledande personer, inom två av de radikalislamistiska klustren.

Anlitade Michael Skråmo som föreläsare

Det rör sig om el Nadi-klustret i Göteborg och klustret Gävle–Västerås. Båda dessa kluster misstänks enligt källor ägna sig åt rekrytering, radikalisering och finansiering till den radikalislamistiska miljön.

Abu Talal, eller Abdel-Nasser el Nadi som han egentligen heter, är centralfigur inom el Nadi-klustret som kretsar kring den kritiserade muslimska friskolan Vetenskapsskolan.

Abu Talal var en ledande person inom föreningen Troende unga framtida förebilder, TUFF, som senare ombildades till Sveriges förenade muslimer (SFM).

SFM har vid flera tillfällen uppmärksammats för att bjuda in extremistiska föreläsare. De har tidigare bland annat anlitat terroristen Michael Skråmo som föreläsare. En annan flitig föreläsare inom SFM är den radikala predikanten Anäs Khalifa.

Både el Nadi-klustret och Vetenskapsskolan har fortfarande personkopplingar till organisationen Sveriges förenade muslimer. Enligt källor är även ett antal återvändande syrienresenärer kopplade till el Nadi-klustret. 

Hyllade IS

LAGEN OM SÄRSKILD UTLÄNNINGSKONTROLL

Lagen om särskild utlänningskontroll ger Säkerhetspolisen rätt att sätta en person i förvar och begära denne utvisad med hänvisning till att personen anses utgöra ett säkerhetshot. Den som omhändertas placeras i Migrationsverkets förvar. Beslutet om förvar måste omprövas efter 14 dagar. Ansöker Säpo om att personen utvisas är det Migrationsverket som fattar beslut. Ett utvisningsbeslut prövas i sin tur av Migrationsöverdomstolen och finns inga hinder för utvisning kan personen överklaga beslutet hos regeringen.

Abu Talal känner den gripne Gävleimamen Abu Raad. De båda sitter i samma kommitté vid Islamiska förbundet för social utveckling, som delar adress med Gävle moské.

Abu Raad är centralfiguren för det radikalislamistiska klustret i Gävle-Västerås och har uppmärksammats för att bland annat hylla IS och förespråka dödsstraff för homosexuella.

Imamen Fekri Hamad är en del av Gävle-Västerås-klustrets inners krets. Han startade och drev den lokala kampanjen i Gävle-Västerås för att få Abu Raad fri, till dess att han själv greps den 8:e maj.

Även den gripna imamen i Umeå, Hussein Al-Jibury, har nära kopplingar till Abu Raad.

Nya strategier

Samtliga gripna imamer och Abu Raads son saknar svenskt medborgarskap, trots att de bott i landet i många år. Det är det som möjliggör för Säkerhetspolisen att använda sig av lagen om särskild utlänningskontroll. 

Att lagen används för att arbeta mot den radikalislamistiska miljön i Sverige är nytt. Vad skälet är till att polisen väljer att agera med den nya taktiken just nu är fortfarande oklart. Klart är att gripandena slår mot centrala personer i viktiga kluster i den radikalislamistiska miljön och är en styrkedemonstration från polisens sida. Det är stor sannolikhet att fler i miljön som saknar svenskt medborgarskap grips på samma grund framöver.