Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i oktober 2020 som polisen i Östersund vid ett hembesök hos en i dag 30-årig man upptäckte fem kilo krut, 3,5 meter stubin, rökgranater, tändhattar och andra explosiva varor.

På onsdagen meddelade Östersunds tingsrätt att mannen döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och ringa vapenbrott. Samtidigt frias han för ett av åtalen om brott mot vapenlagen, som rörde innehav av cirka 800 patroner.

I sitt försvar har 30-åringen erkänt delar av åtalet, men även hänvisat till att han innehar licenser för jaktvapen och menar att han inte förstått att han behövde extra tillstånd för en del av de explosiva varorna.

30-åringen döms till villkorlig dom och dagsböter på totalt 23 800 kronor. Något politiskt motiv har dock inte framkommit i polisens förundersökning.

Nazistaktivist

Expos tidigare granskning visar att mannen från 2014 gett uttryck för nazistsympatier och att han under många år har haft samröre med den svenska nazistmiljön och organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, vilket bland annat framkommer i en dom från Förvaltningsrätten 2021 rörande omhändertagande av vapen.

Anledningen till att vapnen omhändertogs var hans samröre med nazistorganisationen. Han uppgav då att han mellan åren 2016 och 2018 varit medlem NMR. Säpo menade i ett utlåtande, med hänvisning till sekretessbelagd information, att det vid tidpunkten inte fanns några uppgifter om att kontakten med NMR skulle ha upphört.

Det finns inga kända uppgifter om att hans engagemang inom nazistmiljön ska fortsatt efter Säpos utlåtande.

Våldsbejakande retorik

Expos granskning visar att mannen varit aktiv som skribent i kommentarfälten på NMR:s sajt, där han han hyllar nazismen och Adolf Hitler och ger uttryck för våldsbejakande idéer.

30-åringen diskuterar återkommande, i relation till den högerextrema ”kampen”, frågor som rör vapen. I ett inlägg uppmanar han till att en asylsökande, som dömts för förskingring, ska skjutas.

I en kommentar med udden mot Försvarsmakten 2016 skriver han:

”Vi får väl se vilken sida som rekryterar flest kämpar till slutstriden, om ni nu ens kommer att ha kvar nån personal att angripa oss med när tiden är mogen.”

Hotfull på barnläsning med dragartist

Den 30-årige mannen har tidigare uppmärksammats. Det skedde i anslutning till att en dragartist och skådespelare 2019 läste sagor för några barn på biblioteket i Östersund.

Sagostunden avbröts när 30-åringen dök upp. Han uppträdde hotfullt och aggressivt och förklarade att biblioteket borde skämmas, vilket bland annat QX rapporterade om.

Domen vid Östersunds tingsrätt kan överklagas senast 28 juni 2023.