Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var den 20 april 2017 som polisen grep 25-åringen i samband med att han och ytterligare en oidentifierad person hissade en hakkorsflagga utanför stadshuset på Fristadstorget i Eskilstuna.

Fenomenet att hissa hakkorsflaggor har synts de senaste åren runt om i landet, oftast i samband med Adolf Hitlers födelsedatum den 20 april.

Uppmärksammat fall

Fallet med hakkorsflaggan i Eskilstuna uppmärksammades då tingsrätten i början av 2018 avvisade åtalet om tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp, som Justitiekanslern drev mot mannen.

Tingsrätten fann att åklagaren inte lyckats bevisa att åtal väckts inom ett år efter hakkorsflaggan tryckts. Därmed ansågs det inte klarlagt om brottet var preskriberat.

Hakkorsflaggan som hissades på Fristadstorget i Eskilstuna
Hakkorsflaggan som hissades på Fristadstorget i Eskilstuna. Foto: polisens förundersökning

Tryckfrihetsbrott

Domen överklagades av åklagaren. Hovrätten underkände tingsrättens resonemang och menade att preskriptionstiden skulle gälla från när flaggan hissades.

25-åringen överklagade beslutet, men Högsta domstolen delade hovrättens bedömning och skickade ärendet tillbaka till tingsrätten för ny prövning.  

Eskilstuna tingsrätt dömde 25-åringen mot hans nekande på torsdagen för tryckfrihetsbrott till villkorlig dom och dagsböter på totalt 4 200 kronor.

Brottsaktiv

Den 25-åriga mannen, som sedan flera år varit aktiv i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, har under senare tid dömts för flera brott.

Nazistiskt klotter i Strängnäs.
Mannen klottrade budskap för NMR i Strängnäs. Foto: Polisens förundersökning

Den 14 juni dömdes han till fängelse för vapenbrott. Polisen fann vid en husrannsakan en revolver och ammunition i mannens förråd.

I april i år dömdes han för skadegörelse efter att han klottrat nazistiska budskap i Strängnäs. I juni 2018 dömdes han för brott mot knivlagen.