Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

110224_johan_lindholm_232.jpg

    Johan Lindholm

I analysen framkommer det att främst de yngre medlemmarna har röstat på Sverigedemokraterna. Det är invandring och våldsbrottsbekämpning som varit anledningen till deras röst på partiet.

Den slutsats som Byggnads ordförande för valanalysen, Johan Lindholm, drar är att det starka stödet hos de byggnadsanslutna till SD bland annat handlar om att regeringen driver en politik som skapar utanförskap. Han menar också att Socialdemokraterna måste börja lyssna på de ungas villkor och driva opposition. Att medlemmar röstar på Sverigedemokraterna beror på att de "skjuter pilar åt fel håll", enligt Lindholm.

- Vi tror många är irriterade och förbannade och gått åt fel håll. Inte att så många är främlingsfientliga, man är missnöjd med andra saker. Vi vill ha en dialog om vad som är rätt och fel, säger Johan Lindholm.

Byggnads ska tillsammans med de andra LO-förbunden delta i landsomfattande projekt för att bemöta främlingsfientligheten, berättar Johan Lindholm.

- De ungas situation är avgörande, vi måste ta ansvar för de som är vår framtid. Det går bara att göra i samtal, säger Johan Lindholm.

- Tar inte vi hand om dem vem ska då göra det, fortsätter han.

Fackförbundet Transport har uteslutit ett tiotal av sina medlemmar sedan 2005 efter att det kommit fram att de är förtroendevalda Sverigedemokrater. Johan Lindholm säger att det inte varit aktuellt för Byggnads att ta ställning till om de kommer att agera likadant eftersom de inte känner till om någon medlem är förtroendevald Sverigedemokrat. Däremot så konstaterar Johan Lindholm att det är oförenligt med Byggnads att inneha uppdrag för Sverigedemokraterna.

I ett policydokument från Byggnads skrivet 2003, står det att det är oförenligt med fackförbundets policy att både vara medlem i Byggnads och en nazistisk, rasistisk, antisemitisk eller antidemokratisk grupp. Det står också att Sverigedemokraterna sprider rasistisk och invandrarfientlig propaganda.

Byggnads valanalys lyfter fram flera politiska förslag. De vill bland annat ge fackföreningarna ökat inflytande och skydda kollektivavtalen, främst för att hindra exploatering av utländsk arbetskraft.

Ämnen i artikeln