Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Att moskéer i Sverige är utsatta för hot och skadegörelse tillhör tyvärr vanligheten. Men under en tidsperiod på omkring en månad har har hotet eskalerat i och med de rasistiska brev som skickats till moskéer innehållande ett okänt vitt pulver.

En av FBI:s största utredningar inleddes 2001 i USA efter att brev med sporer av mjältbrand skickades till nyhetsmedier och demokratiska senatorer. Fem personer som kommit i kontakt med breven dog och 17 insjuknade. Händelsen blev världskänd och sedan dess är det inte ovanligt att hotbrev innehåller just okända pulver för att skrämma.

Serie av hotbrev mot moskéer

I Sverige har på senare tid minst sex moskeér fått sådana brev skickade till sig med hatiska budskap. En av moskéerna som utsatts är Göteborgs moské. Moskéns talesperson Mohammad El-Alti säger till Expo att moskén tidigare utsatts för skadegörelse, att de ofta får hantera islamofobi på sin facebooksida, men att den senaste händelsen känns som en upptrappning i hotbilden.

- Vi har sett en hel del. Det har kastats stenar på moskén och fönster har krossats, men den här gången var det extra obehagligt med en pulverattack, säger El-Alti.

Det var den 18 november som ett förseglat brev kom till moskén. Brevet innehöll ett papper med texten:

”Ni ska ut ur Sverige era förbannade jävla as. Ni hör inte hemma här. Ni hör hemma i medeltiden”, förutom det hatiska budskapet innehöll brevet också ett pulver. Polis tillkallades till platsen och analysen av pulvret är ännu inte klar, säger El-Alti. Han utgår dock från att pulvret var ofarligt då Stockholms moské tidigare tagit emot samma typ av brev och där det efter analys av pulvret visade sig vara ofarligt.

El-Alti säger att händelser som den här skapar otrygghet.

- Det finns ett hat och en islamofobi i samhället. Trots att moskén är en helig plats för oss muslimer och man egentligen ska känna sig fridfull i den, så blir det ju en motsatt upplevelse i en moské när man får se sådant här. Det är klart att det är jobbigt för oss och våra medlemmar.

Men Mohammad El-Alti säger att de känner att de inte står ensamma.

- Jag tycker att vi fått en väldigt fin uppbackning från resten av samhället. Kyrkan och synagogan i Göteborg har varit tillsammans med oss. De har också blivit attackerade på andra sätt och av andra människor. Vi har gått ut tillsammans och förklarat att detta är våra heliga platser och vi står upp tillsammans mot hat. Vi har fått en blomma från Brämaregårds kyrka och det känns tryggt att se att även om det finns folk som hatar oss så finns det folk som älskar oss också.

Religösa samfund tar avstånd

Två dagar efter hotbrevet skrev biskopen i Göteborgs stift Susanne Rappmann, rabbinen Peter Borenstein som är ordförande Göteborgs Interreligiösa Råd och imamen Ahmed Ghanem i Göteborgs moské ett gemensamt uttalande.

”Dessa dåd kan ha som syfte att så splittring och få oss att hålla oss till våra egna och vända oss mot 'de andra'.. Genom detta uttalande visar vi att vi håller ihop trots olikheter och att vi värnar det öppna demokratiska samhället och religionsfriheten. Polarisering och hat leder inte till något gott. Vi lyfter istället fram våra religiösa traditioners respekt för varje människas värde och värdighet oberoende av bakgrund.”

Sedan Göteborgs moské fått brevet med pulver har hoten fortsatt. Göteborgs Posten rapporterar att polisen larmades till en moské i Borås i fredags efter de tagit emot ett brev med pulver i. Tidigare liknande brev skickats till ytterligare en moské i Göteborg, Malmö, Eskilstuna och Stockholm.

Expo har sökt polisen för kommentar om hur de utreder händelserna och väntar på svar. Till Göteborgs Posten har polisen sagt att brottsrubriceringen är hot mot grupp och att de ser allvarligt på händelserna.

67 procent av de muslimska församlingarna har hotats

2018 publicerades rapporten Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige. Studien gjordes av Uppsala universitet och baserades på en enkät riktad till 167 församlingar. Svarsfrekvensen var på 64 procent och visade på en dyster verklighet.

59 procent av de muslimska församlingarna som svarade hade utsatts för någon form av fysiskt angrepp. Var fjärde församling hade utsatts för angrepp mer än tio gånger. Och 67 procent hade upplevt hot. 81 procent upplevde det finns en hotbild mot moskéer och 90 procent upplevde att det finns en hotbild mot muslimer generellt.

Ämnen i artikeln