Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Expo har avslöjat att Europaparlamentet beviljat miljontals kronor till de högerextrema partisammanslutningarna Alliance for Peace and Freedom, APF, och Alliance of European National Movements, AENM. Totalt handlar det om nästan 28 miljoner kronor.

Nyheten har slagit ned som en bomb i Europaparlamentet. Bland annat har parlamentariker och gruppledare protesterat i brev till EU:s talman Martin Schulz och krävt en utredning av partistöden. Även vice talmän i EU-parlamentets presidium har protesterat

Nu har alltså 280 europaparlamentariker från fyra olika partigrupper från vänster till höger skrivit under en petition om ett så kallat 225-förfarande. Det innebär i korthet att beslutet om EU-bidragen måste tas upp och granskas på nytt.

Petitionen har överlämnats till Martin Schulz med krav på att utbetalningarna till de högerextrema partisammanslutningarna ska ses över på nytt, bland annat genom att granska deras program och aktiviteter för att se om de bryter mot EU:s grundläggande värderingar.

– Det som hände efter att jag upptäckte den här saken via Expo är att jag tryckte på alarmknappen. Vi vill granska hur den här situationen har kunnat uppstå. Utskottet för konstitutionella frågor ska även granska om de här europapartierna bryter mot EU:s paragraf om demokrati och mänskliga rättigheter, säger Marita Ulvskog (S).

– Underskrifterna har varit hos talmannen och den är redan behandlad, den ska vidare direkt till Utskottet för konstitutionella frågor och där ska ärendet behandlas brådskande. Med EU-mått mätt har det här gått i rekordfart. Vi måste se till att inte finansiera fascisters verksamhet, fortsätter hon.

Om de kommer fram till att de bryter mot EU:s värderingar, stoppas pengarna då?

– Jag utgår från det. Det är hela syftet, men vi får avvakta, hittills har processen gått väldigt fort.

Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C) har också varit kritisk till att EU beviljat stöd till partisammanslutningar som han menar bryter mot EU:s demokratikrav. Han berättar att hans partigrupp, Alliansen liberaler och demokrater för Europa, tog upp petitionen på onsdagen.

– Detta har dragit igång efter att Expo uppmärksammade oss på det här och den här petitionen kom till gruppen igår och vår gruppledare var väldigt engagerad i detta. Jag har skrivit under, säger Fredrick Federley.

2014 gick en liknande petition igenom i Europaparlamentet. Då handlade det om att stoppa stödet till den högerextrema EU-sammanslutningen Alliance of European National Movements som beviljats miljonstöd. Petitionen klubbades och regelverket för partibidrag skärptes.

Men som Expo kunnat visa ledde förändringarna inte till något. Det nya striktare regelverket implementeras inte förrän år 2017. Något som Europaparlamentarikerna hade missat.

AENM har beviljats EU-stöd även efter försöket att stoppa det. Detta har bland annat jurister i rättsprocessen mot Gyllene gryning i Grekland rasat över. I både APF och AENM finns företrädare för Gyllene gryning. Samma parti som den grekiska staten strypt alla bidrag till då det anklagas för att vara en kriminell organisation.

EU-stödet finansierar därmed indirekt Gyllene gryning menar grekiska jurister som Expo talat med. Både Marita Ulvskog och Fredrick Federley är dock övertygade om att samma sak inte kan ske igen.

– Vi använder oss av regel 225 vilket innebär att utbetalningarna ska stoppas punkt slut. Då är det över, säger Federley.

– Då var det en budgetfråga som jag upplever det. Nu ligger det hos det konstitutionella utskottet. De som inte lever upp till demokratiparagraferna ska inte ha några pengar, säger Marita Ulvskog.

Expo har sökt flera svenska EU-parlamentariker för att se om de skrivit under petitionen, med har ännu inte svarat.