Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Frankrike tillämpar inte europeisk lag om fri rörlighet som det borde, så därför inleder vi en process om överträdelse mot Frankrike, sade Viviane Reding till tv-kanalen France 24, refererar TT –AFP.

Om inte Frankrike rättar sig efter EU:s regelverk inom två veckor så kommer kommissionen vidta rättsliga processer mot landet. I uttalandet nämndes ingenting om huruvida Frankrike även gjort sig skyldigt till diskriminering av romer. Men om inte Frankrike ser till att följa reglerna om fri rörlighet kan fler granskningar bli aktuella.
– Vi tvivlar på försäkringarna vi har fått från högsta nivå om att det inte förekom någon diskriminering, sade Viviane Reding.

Det var i juli som president Nicolas Sarkozy beordrade tillslag mot romska läger och utvisning av företrädesvis romer till Rumänien och Bulgarien. Totalt har 8 000 personer tvingats lämna Frankrike i år och omkring 10 000 förra året, rapporterar TT-AFP

Fler länder än Frankrike kan komma att utredas för att de inte har införlivat EU:s direktiv om fri rörlighet i den nationella lagstiftningen.