Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I takt med att Ungern byggt staket längs sin gräns och aggressivt förvägrat flyktingar att söka asyl i landet har migranter förändrat sin rutt för att få sina asylskäl prövade i EU. 

Allt fler försöker ta vägen genom Bosnien-Hercegovina till EU-landet Kroatien. Men mottagandet i Kroatien är hårt, rapporterar Amnesty International i rapporten ”Pushed to the edge: Violence and abuse against refugees and migrants along Balkan Route”.

Förra året släppte Europakommissionen mot rasism och intolerans, ECRI, en rapport som varnade för en ökning av högerextremism och fascism i Kroatien. Ökningen har förstärkts av glorifieringen av ideologier från andra världskriget och i synnerhet den kroatiska Ustasa-regimen som var allierad med Nazityskland, slog rapporten fast.

I rapporten står det även att politiker från hela det politiska spektrat använt ett hetsande språkbruk mot minoriteter och flyktingar och då i synnerhet mot muslimer.

Asylsökandes mänskliga rättigheter åsidosätts

Nu varnar Amnesty för hur Kroatien behandlar asylsökande. Efter att ha intervjuat 94 flyktingar konstaterar människorättsorgansiationen att en tredjedel av dem om att de misshandlats av kroatisk polis. Många beskriver att de fått sina dokument och mobiler beslagtagna.

En asylsökande berättar till Amnesty att poliser iklädda rånarluvor tvingade honom och flera andra att ställa upp sig i en cirkel. Polisen började sedan misshandla dem med sina batonger, en av polismännen slog dem med ett basebollträ.

Efter misshandeln tvingades de lämna över sina pengar och telefoner och vandra till den bosniska gränsen. 

Trots att det bryter mot internationell lagstiftning så utsätts aslylsökande för kollektiva avvisningar utan att få en möjlighet att söka asyl. Amnesty International menar att Kroatien sannolikt satt det i system att behandla flyktingar illa för att skrämma andra flyktingar från att ta sig till landet.

Amnesty kritiserar även Slovenien och Italien för att kollektivt utvisa asylsökande och menar att EU bestämt måste kräva att Kroatien börjar följa internationella och Europeiska unionens lagstiftning och stoppa våldet vid gränsen.

EU bör också övervaka det EU-stöd som Kroatien får för att bevaka sin gräns och säkerställa att stödet inte uppmuntrar eller bidrar till brott mot mänskliga rättigheter.