Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Vad jag är nyfiken på är vad Sverigedemokraterna lägger in i just dessa begrepp. Vad menar man med svenskhet, vad är det i kulturen som är så sammanhållningsskapande? Den enda något så när konkreta fingervisningen jag får från Sverigedemokraternas hemsida är ett positivt omnämnande av "förra sekelskiftets nationalkonservatism".

Nationen och nationalismen verkar på de mest häpnadsväckande sätt för Sverigedemokraterna. Bland annat säger man på sin hemsida att "bara en nationalistisk politik kan ge den trygghet och den omtanke som minskar kriminaliteten, får bort drogerna och ger de sjuka livslusten åter". Är det tron på nationen som är helbrägdagörande? Då anmäler jag mig genast för vård. Hur ska jag tro? Ska jag hänga Carl Larsson på väggarna? Blir jag frisk och starkt då? Ska Andreas Kleerup slänga sina synthar och köpa nyckelharpa, blir hans inställning till droger annorlunda då? Ska jag uppfostra mina barn med herrens tukt och förmaning? För barnaga är väl egentligen en svensk tradition som var mycket populär under förra sekelskiftet och de århundraden som "nationalkonservatismen" ville konservera.

Den nationalistiska politik som minskar kriminalitet och ger de sjuka livslusten åter, var har en sådan prövats? Nationalistisk politik kom ju som kanske är de historieintresserade Sverigedemokraterna vet lite på skam efter förra seklets excesser i Europa. Vilka exempel på fungerande nationalistisk politik låter man sig inspireras av idag? Var har de sjukas livslust kommit tillbaka genom nationalromantisk terapi? Det fd Jugoslavien var ju ett land med ganska omfattande välfärd och offentlig statistik. Kanske har Sverigedemokraternas intellektuella ledare där funnit statistiska samband mellan Serbisk respektive Kroatisk nationalism och livslust bland sjuka. Annars var?

Jag är uppriktigt intresserad av vem som är Svensk i Sverigedemokraternas ögon. För man vill ju att de icke-svenska ska assimileras efter denna mall. Nå, ut med språket, vad menar ni? Det är ni som vill assimilera och försvenska, då får ni faktiskt ta och berätta vad en svensk är. Ni är oss svaret skyldiga. Om svenskhet, nationen, traditionen ska ha någon som helst politisk mening så måste ni definiera begreppen.

Sverigedemokraterna vill inte "anpassa människan efter storslagna utopier" skriver man. Men de vill helt tydligt anpassa människan efter sin egen nationalistiska utopi. Om denna inte är storslagen, vad är den då? Jag tror den är småaktig.

Martin Ängeby
Liberati
Ordförande för Folkpartiet i Rinkeby och Kista

Ämnen i artikeln