Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Vi lade ned Expo därför att vi var tvungna. Tidningen stod vid randen av en konkurs. De personer som arbetat gratis med Expo i tre år var utslitna och behövde en paus. Det fanns inte längre möjlighet att driva projektet på enbart ideell grund.

Men Expogruppen har hela tiden funnits kvar. Vi har ägnat året till att reorganisera verksamheten. Den viktigaste punkten på dagordningen har varit att garantera att Expos arkiv - det största forskararkivet om extremhögern i Sverige – bevarades intakt. Den andra uppgiften var att hålla ihop Expos nätverk av tipsare och lokala korrespondenter. Om detta lyckas finns chansen att en dag åter starta tidningen Expo.

Expo nyhetsbrev, som vi producerar med hjälp av vår norska systertidning Monitor, kan naturligtvis inte ersätta tidningen Expo, men det är ett första steg på vägen.

Under året har några personer lämnat Expo, medan några nya tillkommit. Expos plattform förblir densamma; för demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema och totalitära ideologier. Expo förblir politiskt obunden.

Målsättningen är att på sikt kunna starta tidningen Expo igen. Den är alltför viktig för att få förbli begraven. Men nästa gång kommer vi inte att göra samma misstag. Den här gången ska vi ha en garanterad budget innan vi drar igång en stor apparat. Expo drevs tidigare helt på ideell grund. Den här gången ska vi ha en fast anställd redaktör och personal.

Vägen dit är ännu lång, men ett första steg på vägen är det nyhetsbrev du håller i handen.

Ett bra sätt att hjälpa Expo att överleva är att gå med i Expos stödfond. De som lämnar bidrag får nyhetsbrevet automatiskt.

© Expo 1998
(Expo Nyhetsbrev nr 1 - 1998)

Ämnen i artikeln