Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Liksom Transportarbetareförbundet gjort tidigare, motiverar Akademikerförbundet SSR sitt beslut utifrån skrivningar i Sverigedemokraternas program och skrifter, skrivningar som anses oförenliga med den egna organisationens stadgar.
Men SSR motiverar också sitt beslut med att Eva Remnebratt i sitt arbete som socionom möter och har till uppgift att bistå många med invandrarbakgrund.

”Skadar förbundets anseende”

”Socionomer, som denna medlem är, har ett särskilt ansvar gentemot personer och grupper i en utsatt situation. I en sådan situation befinner sig många människor med utländsk bakgrund”, skriver förbundsstyrelsen i ett pressmeddelande och menar att det ”skadar förbundets anseende” att aktivt arbeta för ett samhälle enligt Sverigedemokraternas värderingar.
Det var arbetskamrater runt Eva Remnebratt som larmade förbundsstyrelsens om hennes politiska engagemang. Hon valdes nyligen in som ledamot i Sverigedemokraternas distriktsstyrelse i Stockholm och kandiderade också för partiet i höstens kyrkoval. Och fick därmed en offentligt roll i partiet.

Anmäldes av arbetskamraterna

- Det känns en aning märkligt med tanke på de grundlagsmässiga rättigheter vi har, kommenterar Eva Remnebratt uteslutningen för Expo.se.
Hon har ännu inte beslutat om hon ska gå vidare med frågan, men det har talats om att beslutet skulle kunna prövas i Europeiska unionens rättsinstanser.
- Först får det här sjunka in, säger hon.
I motiveringen från SSR hänvisas också till att din yrkesroll som socionom inte kan kombineras med ditt politiska engagemang, hur ser du på det?
- Jag delar inte den uppfattningen, men någonting måste de väl komma med.
Du har blivit rapporterad av dina arbetskamrater, hur känner du inför det?
- Det kan du förstå själv hur det skulle kännas.

Debattör på exilen

Eva Remnebratt är en återkommande skribent på debattforumet Exilen där personer med framför allt rasistiska och främlingsfientliga åsikter diskuterar dagsaktuella händelser. Där skriver Eva Remnebratt under pseudonymen Ebba.

”Av oss svenskar krävs att vi uppskattar den massinvasion som vi idag har till Sverige och att vi utan att tänka närmare efter ska inse att denna är sååååå berikande för oss. Vari det berikande består har jag ännu inte lyckats förstå”, skriver hon samma dag som beslutet offentliggjordes.

Samma pseudonym har tidigare utmärkt sig som en av de mer radikala debattörerna på debattforumet. Många av inläggen handlar om frågor som på olika sätt berör många socionomers yrkesområde.

”Att som nu görs ta hit dessa människormassor (sic!) och låta svenska skattebetalare försörja dem är svinaktigt och har inte någon som helst demokratisk förankring”, lyder ett inlägg.

Under rubriken ”Repatriering enda lösningen” skriver pseudonymen den 4 mars att:
”Vad som behövs är ett parti som omgående stänger Sveriges gränser för att sedan börja utvisa kriminella individer jag gissar att det blir tämligen tomt på gatorna när en sådan sak börjar. Dessutom bör de utvisas som inte tillbringar tiden här utan lever till största delen i sina hemländer och bara ordnar med bidraget här - de är ganska många och bör således utvisas omgående.”

Och i juni: ”Får man inget arbete bör frågan om repatriering omgående tas upp då man inte ska tillåtas att leva på svenska skattebetalare.”

Splittrad fackföreningsrörelse

De fackliga organisationerna i Sverige är inte överens om hur man ska hantera egna medlemmar som samtidigt är aktiva företrädare för partier som Sverigedemokraterna. Flera förbund väljer att inte utesluta dem, även om deras åsikter i vissa fall inte överensstämmer med stadgarna, bland annat för att förhindra martyrskap.

- Det är inte rimligt att man utesluts bara för att man är aktiv i Sverigedemokraterna, även om vi tycker väldigt illa om deras politik. Vi har en grundlag och man måste respektera människors rätt att tänka, sa till exempel Metalls informationschef Anders Ferbe till Sydsvenskan tidigare i veckan.

En aktiv sverigedemokrat som var medlem i en fackklubb inom Metall i Norrbotten fick vara kvar. Lärarnas riksförbund gjorde samma bedömning för några år sedan när Sverigedemokraten Richard Jomshof tilläts vara kvar som medlem.

Andra värderingar – andra mål

Men när Transportarbetareförbundets förbundsstyrelse resonerade kring medlemskapet kom man fram till att det måste finnas gränser för ett fackligt medlemskap. Och där anser man också att det måste finnas möjligheter för en facklig organisation att neka personer medlemskap.
”Vi har andra värderingar och andra mål – därför får man välja mellan att själv lämna förbundet eller bli utesluten”, skrev transports ledning som publicerades i den egna tidningen Transportarbetaren och fortsatte:
”För oss i Transport är det klasstillhörigheten som förenar - inte någon gammal unken, förljugen och mossig nationalism från förra seklet.”
Och Sverigedemokraternas partistyrelseledamot Adam Marttinen uteslöts ur förbundet.

Och Akademikerförbundet SSR går nu på samma linje avseende Eva Remnebratt.
- Sverigedemokraternas åsikter är helt oförenliga med Akademikerförbundet SSR:s värderingar och därmed med medlemskap i förbundet, säger förbundsordföranden Christin Johansson.

Ämnen i artikeln