Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Frihetens folk, Il Popolo della Libertà (PdL), var först en valallians inför valet 2008 mellan Silvio Berlusconis parti Forza Italia och det postfascistiska Alleanza Nazionale. Partiet bildades 2009 efter att de bägge partierna slagits ihop. Silvio Berlusconi valdes i mars 2009 officiellt till partiets ledare.

Frihetens folk satt i regeringsställning fram till november 2011, då man tvingades avgå till följd av den akuta ekonomiska krisen. Regeringen ersattes av en teknokratregering ledd den förre Europaparlamentarikern Mario Monti.

Monti tvingades avgå i december och utlysa nyval efter att Berlusconi dragit tillbaka sitt stöd i parlamentet.