Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

expo_arsrapport_2010_220.jpg

Antalet vit makt-relaterade webbplatser ökade från 108 till 121 under föregående år. 2008 var motsvarande antal 96. Mest är det antalet bloggar som ökar, från 26 till 35, medan antalet organisationshemsidor låg kvar på 34.

Under de två tidigare år som årsrapporterna getts ut har antalet aktiva vit makt-grupper varit i det närmaste konstant. Under 2010 ser vi ett trendbrott. Antalet aktiva grupper är betydligt färre än tidigare år, 29 aktiva organisationer jämfört med 40 organisationer under 2009.

- På senare år har ambitiösa försök gjorts att skapa organisationer med tillhörande aktivistgrupper. Försöken har inte fallit väl ut och under 2010 ser vi hur organisationer faller samman. Det innebär inte nödvändigtvis att rörelsen dör ut. Förr eller senare kommer nya grupperingar att suga upp aktivisterna, fortsätter David Lagerlöf.

Samtidigt som vit makt-aktivisterna ökar sin aktivitet på nätet minskar antalet fysiska aktiviteter något, från 1 507 under 2009 till 1 469 år 2010. Det kan jämföras med toppnoteringen på 1 947 aktiviteter under år 2008.

- Även om vit makt-grupperna inte är anhängare av demokrati så är det förvånande att aktiviteten sjunker under ett valår. På senare år har rörelsen dragits med interna problem och avhopp, vilket fortfarande sätter sin prägel på miljön, säger David Lagerlöf på Expo Research.

Aktivisterna har varit aktiva i samtliga län förutom två, Jämtland och Västernorrland. Samtidigt utmärker sig Stockholm, Värmland, Västra Götaland och Jönköping som län med en omfattande aktivism.

Ett trendbrott under året är att Svenska motståndsrörelsen är den organisation som haft störst geografisk täckning. Organisationen bedrev aktiviteter i 17 av landets 21 län.

Att en grupp klassats som "aktiv" i rapporten säger samtidigt inget om aktivitetens omfattning, snarare att det finns någon form av verksamhet. Några av grupperna har funnits under många år och drivs av erfarna aktivister, andra består av mindre grupper med en lös struktur.