Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.
Efter att ha granskat forskning, officiella dokument och politiska artiklar har kriminologerna Janne Flyghed och Magnus Hörnqvist vid Stockholms universitet kommit fram till att det finns två förklaringsmodeller till hur terrorism uppstår. Men när modellerna ställs mot verkligheten fungerar de inte längre. Istället för att bidra till en lösning riskerar modellerna att spä på fördomar mot exempelvis muslimer.


Enligt forskarna är den ena förklaringsmodellen att terrorismen uppkommit genom kulturkrockar, den andra är att terror föds ur ett utanförskap. Båda perspektiven påverkar hur lagar stiftas och vilka förebyggande åtgärder som samhället använder sig av för att motverka terrorism.

Slutsatserna presenteras i rapporten "Varifrån kommer hotet?". 
Inom utanförperspektivet framstår bostadssegregation, arbetslöshet, drogmissbruk och annan kriminalitet vara orsaker till terrorism.


– För mig är det svårt att se kopplingen när det gäller 11 september eller att bombdåden i London och Stockholm handlar om utsatta förortsområden. De som gripits har inte den bakgrunden, säger Janne Flyghed till Svenska Dagbladet.


Inom kulturperspektivet misstänkliggörs grupper av människor och då ofta muslimer, vilket kan leda till främlingsfientliga åsikter.


– Jag ser det som en fara med det kulturella perspektivet, att en grupp hela tiden måste rentvå sig själv. Det blir en omvänd bevisbörda, säger Janne Flyghed till tidningen.


Däremot har forskarna inte kunnat konstatera om det finns något "rätt" perspektiv på terrorismens orsaker.


– Man har inte kommit på något. Det har fått allvarliga konsekvenser. Terrorn har flera offer, dels de som omkommer vid attentat, dels de som drabbas av ogenomtänkta motmedel, säger Janne Flyghed till Svenska Dagbladet.