Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var upplagt för det Radikala partiet att flytta fram sina positioner i och med söndagens val. Missnöjet med de demokratiska partiernas förmåga att leda landet efter mordet på Zoran Djindjic i mars i år är stort. Valet kom också att bli ett missnöjesval. Resultatet blev att det ultranationalistiska SRS blev största part med 27,5 procent av rösterna.

SRS framhöll inför valet löften om fler jobb och billigare mat. De som velat reformera Serbien sedan Milosevics fall har inte kunnat införliva de förhoppningar som folket haft. I dag råder det en arbetslöshet på runt 30 procent i Serbien.

Partiet som sådant vurmar annars för ett Storserbien. Samarbetet med krigsförbytartribunalen i Haag vill man avbryta. Partiets riktiga ledare som också toppade listan i valet, Vojislav Seselj, sitter i en cell i just Haag.

SRS:s framgång betyder att partiet kan få så mycket som tre gånger så många platser i parlamentet, men det betyder inte att de automatiskt får ett större inflytande över landets politik.

Tre demokratiska och reformvänliga partier fick i den preliminära statistiken drygt 41 procent tillsammans. Med stor sannolikhet så blir det de som bildar regering. Först måste de dock överbrygga de motsättningar som funnits dem emellan.