Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var den 17 april 2004 som Nationalsocialistisk Front, NSF, i Trollhättan anordnade en middag till minne av Adolf Hitlers födelsedag. Ett tjugotal personer var samlade och ett par av dem höll tal framför en hakkorsflagga, bland annat Curt Linusson som vid det aktuella tillfället bar en hakkorsbindel runt armen. Linusson själv hävdar att det var en varghake på bindeln och att en sådan lätt kan förväxlas med hakkorset.

NSF lade upp bilder från Hitler-middagen på sin hemsida och Linusson dömdes i tingsrätten den 11 maj 2005 för hets mot folkgrupp på grund av hakkorsbindeln. Linusson säger att han inte kände till bilderna på hemsidan förrän polisen kontaktade honom.
- Själv hade jag inte ens blivit tillfrågad om att bli uthängd på NSF:s hemsida, och
polisen måste ha förstorat upp bilden minst 100 gånger för att överhuvudtaget se vad det är på bindeln och fotografier är egentligen alltid möjliga att manipulera, säger Curt Linusson.

Tingsrätten skrev i sin dom att brottet inte kan ses som ringa och att påföljden för sådana brott regelmässigt ska vara fängelse.

Curt Linusson överklagade tingsrättens dom men hovrätten fann emellertid ingen anledning att ändra domen. Linusson ska i samråd med sin advokat överväga om domen ska överklagas till Högsta domstolen.