Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är Föreningen svenska tonsättares musikbyrå, Stim, som stämt Carl P Herslow för att han i Skånepartiet Malmös närradiosändningar och radio från partiets webbsida utan tillstånd sänt musik. Oenigheten mellan STIM och Carl P Herslow har lett till en mångårig tvist, som nu har gått till domstol. Carl P Herlow åläggs av Stockholms tingsrätt att betala 529 226 kronor till Stim samt att ersätta föreningens rättegångskostnader med 251 223 kronor. Carl P Herlow protesterar mot domen bland annat med hänvisning till att Stims tariffer inte är kopplade antalet faktiska lyssnare.

– Tarifferna bygger emellertid på de avtal som träffats mellan Stim och branschorganisationerna Närradions riksförbund och Sveriges Närradioförbund och kan därför, enligt domen, inte betraktas som annat än skäliga säger Per A Jönsson jurist på Stim i ett uttalande

Carl P Herslow säger till Expo.se att han kommer att överklaga domen och att radiosändningarna fram till dess kommer att fortsätta, fast utan musik. Domen anser han mer eller mindre vara beställd av partiets politiska motståndare.

Om Herslow väljer att sända musik utan tillstånd i radioutsändningarna så hotas han av ett vite på 250 000 kronor

Skånepartiets verksamhet har sedan tidigt 1980-tal kretsat kring partiets närradiostation dit lyssnare har kunnat ringa in och önska musik. Partiet, som bildades 1979 av Carl P Herslow, är kritiskt till islam och en av punkterna i partiprogrammet lyder "Islam avlägsnas, muslimerna får flytta från Skåne".

Ämnen i artikeln