Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

”Så här sa de. Mannen på gatan: Hitler gör det ingen annan kunnat göra”. Så berättar den man som av Per Ragnar konsekvent hänvisas till som ”den gamle nazisten”.

1992 gestaltade Per Ragnar Adolf Hitler i pjäsen ”Hitlers bordssamtal”. Två av Hitlers ämbetsmän hade för vana att stenografera de monologer som Führern höll vid måltiderna. Dessa kom så småningom att ges ut i Sverige i urval av historikern Stig Jonasson. Pjäsen ”Hitlers bordssamtal” byggde på detta material och det var efter en föreställning av denna pjäs som den gamle nazisten kontaktade Ragnar. Mannen som nu bodde i Sverige hade varit aktiv nationalsocialist i Tyskland. Han ville upprätta bilden av Adolf Hitler för att ge ”folkets bild av Ledaren”. ”Hitler hans folk” består av denna gamla nazists berättelser, delar av Hitlers bordssamtal och Ragnars analys som fogar det hela till en enhet.

”Jag är inte historiker. Jag har inga pretentioner på att komma med något ’nytt’ om Tredje Riket och Adolf Hitler” skriver Ragnar i förordet. Behållningen ligger också i första hand i de längre citerade avsnitten. Men trots att vittnesmålen och Hitlers bordssamtal är intressanta gör växlingen mellan citat och Ragnars egna funderingar framställningen något rörig. Det blir emellanåt svårt att hålla isär vem som säger, eller tycker, vad. Upplägget gör det svårt att veta med vilket förhållningssätt man som läsare ska möta texten som balanserar mellan att vara essäistisk och populärvetenskaplig.

Hitler hans folk
Per Ragnar
D+ Förlag

Ämnen i artikeln