Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i september som den högerextrema gruppen Gym XIV, med säte i Deje, anordnade en träff med andra så kallade aktivklubbar – grupper som har träning och våld i fokus.

Vid träffen hölls så väl föreläsningar om raskrig som kampsportsaktiviteter. Det har spridits filmer från tillfället som visar vad som verkar vara en kampsportsmatch. Detta har fått Länsstyrelsen i Örebro län, som är tillsynsmyndighet för kampsporter i Sverige, att agera och anmäla detta till polisen, vilket Nya Wermlands Tidning rapporterat om.

Ingen misstänkt

Anmälan rör misstänkt brott mot lagen om tillståndsplikt för kampsportsmatcher, vilket krävs i Sverige. Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

– Vi har ingen misstänkt som det ser ut nu. Men en förundersökning är inledd och vi kommer ta till åtgärder som är lämpliga för ärendet och jobba vidare för att ro det här i hamn. Det är oklart hur långt vi kommer, men vi kommer dra i de trådar som finns, säger förundersökningsledaren Fabian Wallerström till Nya Wermlands Tidning.

Det är inte första gången som verksamheten anmäls, men då lade polisen ner ärendet.

– Vi har ett bättre utredningsläge nu än tidigare, säger Fabian Wallerström till NWT.

Lyssna på Studio Expo:

Uppmärksamhet kring verksamheten

Expo har tidigare rapporterat om turerna kring Gym XIV, bland annat att gruppen kommer att bli av med sin lokal i Deje efter att kommunfullmäktige i Forshaga beslutade att köpa fastigheten.

Expo kunde även tidigare i år avslöja att flera fristående högerextrema grupperingar möttes i Deje.

I mitten av september visade Expos granskning att Aktivklubb Skåne och Aktivklubb Småland använt en kommunal lokal för att träna närstrid i.

Amerikansk förlaga

Konceptet med så kallade aktivklubbar, active clubs, kommer från den amerikanska våldsdömde nazisten Robert Rundo. Grunden lades 2017 i den så kallade Rise Above-rörelsen (RAM) som bildades för att vara en slags motvikt mot det som rörelsen kallar ”tangentbordskrigare”, det vill säga personer som för sin politiska kamp på internet.

Liknande mindre lokala grupper som har närstrid och kampsport som fokus har under senaste året dykt upp runt om i Sverige, något Expo tidigare skrivit om i årsrapporten över den svenska rasideologiska miljön för 2022.

Gym XIV, där romerska siffran 14 syftar på den rasideologiska sloganen de 14 orden, lanserades i mitten av förra året. Gruppen har blivit navet kring aktivklubbarnas verksamhet.

Ämnen i artikeln