Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Förra veckan släppte Expo sin årsrapport över den rasideologiska miljöns utveckling och utbredning i Sverige. Nu kommer den ideella organisationen Agera Värmland med sin årsrapport över våldsbejakande extremism i länet. Det konstateras att det endast är den rasideologiska miljön som har en märkbar verksamhet i länet.

– Fortfarande dominerar den radikalnationalistiska miljön helt medan vi ser väldigt små eller inga aktiviteter alls från den autonoma och den religiöst orienterade miljön, säger Lars Stiernelöf på Agera Värmland.

Den data över aktiviter som Agera samlat in visar att den tidigare markanta nedgången av aktivismnivån i Värmland vände något under 2022, vilket kopplas till att det var ett valår.

Ur rapporten "Hot mot demokratin- årsrapport 2022". Tabellen visar NMR:s självrapporterade aktivitet . 

Det framhålls i rapporten att det i huvudsak rör sig om propagandaspridning i form av klistermärken och flygbladsutdelningar från Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Samtdigt påpekas att några offentliga aktioner inte genomfördes under året och nazistorganisationen är rätt svag i området.

– Man har tappat väldigt många av sina aktiva. I vilken utsträckning de också lämnat NMR bakom sig helt är svårt att veta men i dag utgörs gruppens aktiva kärna av ytterst få individer, säger Lars Stiernelöf.

Agera Värmland

Agera Värmland har sedan 1995 arbetat för demokrati och mänskliga rättigheter.

Organisationen erbjuder rådgivning, stöd och utbildning i diskrimineringsfrågor och avhopparstöd för personer som vill lämna våldsbejakande extremism.

Ger även stöd och rådgivning till anhöriga och personer som stöter på våldsbejakande extremism i sin yrkesroll.

Har sedan 2015 gett ut en årsrapport om extremistisk aktivism i Värmland.  

Samtidigt finns det andra grupper i länet. En ny grupp, som Expo tidigare rapporterat om, är kampsportgruppen Gym XIV som vuxit fram ur Defend Wermland. Även Hammerskins och Det fria Sverige är aktiva i länet. 

Ungas radikalisering oroas

Det framhålls i rapporten att de mer traditionella gruppernas verksamhet som är synlig och offentligt märkbar inte utgör det största problemet när det kommer till den rasideologiska miljön. Istället lyfter rapportförfattarna fram att det som sker online oroar mer. Agera, som ofta utbildar och handleder skolor i länet, har via dem fått indikationer om unga som radikaliseras online.

– Det handlar inte om jättemånga fall som kommer till vår kännedom, men jämfört med för några år sedan är det en stor förändring, säger Lars Stiernelöf.

Det kan till exempel handla om att skolorna upptäcker att elever börjar ge uttryck för extrema tankar, eller att det dyker upp klotter som inte har koppling till någon känd lokal organisation utan istället handlar om antisemitism, proryska kommentarer och islamofobiska uttryck. 

– Konkret får vi allt fler signaler från skolan och socialtjänsten om unga som uppvisar tecken på radikalisering. Detta är nästan uteslutande ungdomar som i övrigt inte befinner sig i ett sammanhang där man fysiskt kommer i kontakt med extrema grupper eller individer, säger Lars Stiernelöf.

Det finns tecken på att den rasideologiska och våldsbejakande miljön så sakteliga förändras. 

– Vi tror att det blir allt mer otydligt ideologiskt där konspirationsteorier kommer att finnas med som en viktig drivkraft. Risken finns också att misogyni och hat mot hbtqi kommer att etableras allt mer eftersom det ses som ett hot mot maskulinitetsnormen.