Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Ledamöterna i parlamentets utskott för Kultur respektive Transport röstade fram ordförande och vice ordförande i går. Enligt systemet för fördelning av poster mellan de olika grupperna i parlamentet skulle ledamöter från ITS ha rätt till vice ordförandeposten i båda utskotten.

Men de två största grupperna i parlamentet, den kristdemokratiska-konservativa gruppen EPP-ED och den socialistiska gruppen PSE, valde att lansera egna kandidater och utnyttjade sin sammanlagda absoluta majoritet för att rösta fram dessa.