Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I november förra året dömde Örebro tingsrätt Markus Larson, tidigare ansvarig utgivare för Nordiska motståndsrörelsens sajt Nordfront. Justitiekansler som var åklagare i målet åtalade Markus Larsson för två fall av hets mot folkgrupp samt yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. I samtliga fall handlade det om material som spridits via Nordfront.

Åtalspunkterna om hets mot folkgrupp rörde dels en artikel som uttryckte missaktning mot homosexuella och dels en artikel där citerade delar ur det manifest som den högerextrema terroristen Brenton Tarrant spred i anslutning till dådet den 15 mars 2019 i Christchurch, Nya Zeeland, förekom. Markus Larsson dömdes för den första artikeln men friades för Brenton Tarrants citat. Bakom hets mot folkgrupp-anmälningen han dömdes för stod den ideella föreningen Juridikfronten.

Samtidigt dömde tingsrätten Markus Larsson för olaga våldsskildring för att på Nordfront ha spridit Brenton Tarrants egna videoinspelning från när han mördade personer vid terrordådet. Tingsrätten menade att innehållet i filmen från massakern i Christchurch översteg "gränsen för vad som kan anses vara motiverat som ett led i nyhetsförmedling". Markus Larsson, som tidigare dömts för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp, dömdes till fyra månaders fängelse. 

Hovrätten ändrar domen

Tingsrättsdomen överklagades. Tidigare i veckan meddelade Göta hovrätt att hets mot folkgrupp-domen står fast men att åtalet om olaga våldsskildring ogillas. Rätten, som inte var enig i sitt beslut, ändrar också straffet till skyddstillsyn.  

– Att de sänkte straffet var en konsekvens av att de ogillade åtalet om olaga våldsskildring. Som jag ser det var det väldigt förvånande att de ogillade det. Jag är naturligtvis inte nöjd med den bedömningen, säger Justitiekanslern Mari Heidenborg till Expo.

Hovrätten gör bedömningen att videofilmen publicerats inom ramen för nyhetsrapportering och rätten menar även att kvalitén på filmen gör att offren är suddiga och att de som skjuts inte kan identifieras. JK delar inte hovrättens bedömning.

– Vi kommer inom kort fatta beslut om vi går vidare till HD eller inte. Men det finns många skäl som talar för att vi kommer att göra det, Mari Heidenborg.

Tidigare domar mot Nordfront

Samtliga tidigare ansvarige utgivare för Nordfront och dess föregångare Patriot.nu har fällts för hets mot folkgrupp. Även den nuvarande ansvarige utgivaren Marcus Hansson har åtalats av Justitiekanslern. Dom har ännu inte meddelats i det ärendet.

Den dömde Markus Larsson har numer lämnat Nordiska motståndsrörelsen och anslutit sig till utbrytargruppen Nordisk styrka.