Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Wirth, vars fullständiga namn var Felix Herman Wirth Roeper Bosch föddes den 6 maj 1885 i Utrecht, Holland. Han var hela 96 år gammal när han dog i Tyskland 1981. I Sverige har blott ett litet fåtal, företrädesvis humanister, åtminstone hört talas om denne man. Varför då skriva dessa rader om honom? För det första utgör han en av 1900-talets absolut största kufiska esoteriska nazister. För det andra kan man ur hans liv och verk kan utläsa både historiska och samtida symptom.

Jag läste under mina studier av denne man att han troligtvis bott i Sverige några år efter andra världskriget. Det gjorde mig nyfiken. Det fanns dokumenterat att han minst en gång tidigare varit här. I september 1935 i Stockholm höll han en föreläsning om "Sverige och den germanska andens äldsta historia" i Förbundet Manhems föreläsningsserie.

Efter en tid fick jag napp i ett arkiv. Det visade sig att han under åren 1948-53 bott först utanför Hässleholm samt därefter strax utanför Lund. Alltså alldeles runt husknuten! Slika ting motiverar åtminstone mig att fördjupa mig ytterligare. Jag intervjuade några personer som träffat honom under Lundatiden och fick bland annat reda på att det i hans bibliotek hängde en stor tavla där Wirth är iklädd full SS-uniformering. Wirth skapade under sin tid här, under ett annat namn, ett fotoföretag och ansökte om svenskt medborgarskap. Han ville stanna här, här var det ju nära till det som främst intresserade honom: hällristningar och andra fornålderslämningar. Det blev dock avslag på hans ansökan, svenska myndigheter verkar inte ha gått på att Wirth själv hade framställt sig som politiskt förföljd i det Tredje Riket.

Vad hade då Wirth att förkunna för sin samtid? Han blev som framgått gammal och hann med en hel del. Övergripande sett var han besatt av det förgångna, forntiden och människans ursprung samt hur detta kunde brukas för ett återskapa det germanska folkets storhet. Hans första insats här var doktorsavhandlingen Untergang des niederländischen Volksliedes från 1911. Med germaner avsåg han även till exempel skandinaverna och nederländarna. Han var även en praktiker inom avhandlingens område, han var musiker och komponerade vad som skulle vara återskapande av den uråldriga germanska vistraditionen med dess teman kring uråldriga symboler och mytologi.

Vid första världskrigets utbrott anmälde han sig som frivillig i den tyska armen och efter kriget bosatte han sig med familj i Tyskland där han var privatlärare och privatforskare. 1928 markerar hans stora genombrott. Då publicerade han det monumentala verket Der Aufgang der Menschheit. Här jämförde han olika skriftsystem från stora delar av världen. Han kom fram till att en gång i tiden hade det funnits en stor kulturkrets på det norra halvklotet. Genom att åberopa kontinentalförskjutningsteorin och det faktum att Knud Rasmussen hade stött på blonda eskimåer under sin Thule-expedition, mellan 1906 och 1907, blev hans slutsats att det i norra Atlanten uppstått en monoteistisk Ur-religion för mycket länge sedan. Här låg ariernas Ur-Heimat, här hade den atlantiskt-nordiska rasen sin vagga. Ariernas hem låg alltså i det sjunkna Atlantis.

Han fortsatte att söka övertyga hugade läsare om detta i Die Heilige Urschrift der Menschheit från 1931. Samma år försökte han i en annan text – Was heißt deutsch? – att Heilhälsningen var en mycket gammal hälsning I den urgermanska religionen. På dessa spår fortsätter hans "vetenskapliga" arbete och publikationer. Detta och diverse utställningar kring germansk fornnordisk symbolism kom att imponera på flera ledande nazister, framför allt Himmler. Inom ss inrättades forskningsavdelningen Ahnenerbe 1935 med Wirth som ledare.

Emellertid var Wirth en notorisk fuskare och 1938 tvingades Wirth lämna ss. Skälet till avpolletteringen var två solklara fall av grovt fusk - till och med i det Tredje Riket fanns det gränser för vad man kunde godta. 1933 lade Wirth fram Ura-Linda-Chronik som en germanisk urkund, som ett från forntiden traderat dokument om en sjunken kontinent där germanernas urhem fanns. Att det i själva verket var en saga skriven på 1800-talet bekymrade inte Wirth. Men en del av hans kollegor började att uttrycka sin skepsis. Slutet på Wirths väg upp i SS kom när han efter en expedition till Sverige 1937 visade upp en gammal kalenderskiva och hävdade att den var från forntiden. Den var dock inte speciellt gammal – Wirth hade egenhändigt tillverkat originalet. Wirth fick därför träda tillbaka. Dessutom var Wirth en mästare på att slösa pengar, både egna och andras. Han fortsatte dock att åtnjuta stöd både personligt och ekonomiskt från Himmler, och hans många lärjungar fortsatte att se honom som en vis profet.

Så följde Sverigetiden.I Lund startade han företaget Institutet för färgfoto, och det började att dyka upp många tyskar med anknytning till fotobranschen i Lund med omnejd. Deras identiteter har varit omöjliga att klarlägga. Wirth påstod vidare, i ett polisförhör, att han under pseudonymen "Folke Freij" skrivit artiklar för Stockholms Aftonblad, Damernas värld, Sydsvenska Dagbladet, samt Idun. Jag har dock inte haft tid och resurser att gräva vidare i detta.

Efter kriget samlades hans lärjungar i en grupp som kallar sig Ur-Europa, en samling gamlingar ofta med anknytning till det tyska partiet npd. Samlingen träffas fortfarande, åtminstone en gång om året. Wirh utgav 1969 en guide till de märkliga Externsteine-sandklipporna, som framställs som en ureuropeisk centralhelgedom.

1981 dog Wirth, 96 år gammal. I eftermälen påpekades det att han var vegetarian, renlevnadsmänniska, charlatan och folkbildare. Han lämnade aldrig nazismen.

Är detta mer än historisk kuriosa? Först vill jag säga att det rent historiskt kuriosa är intressant utifrån en bildningsaspekt. Men Wirth är intressant av ytterligare två skäl. Dels genom att han i dag intresserar personer med vissa böjelser, även om de inte är så många. Dels, och det är relaterat till detta förra skälet: att intresse för Wirth är symptom på någonting större. I detta fall skulle jag vilja lyfta fram att han i dag tycks attrahera new age-folk, bland annat finns Oera Linda boken översatt till svenska av Ulla och John Hamiton (Oera-Linda. En fornfrisisk krönika, 1992).

Dels har ett par av hans sånger spelats in av den amerikanska folkgruppen Waldteufel, som är en syskongrupp till mera kända Blood Axis.

Ja, överhuvudtaget tycks Wirth i dag gå hem hos nationellt orienterade anarkister och outsiders, ännu ett exempel på hur många vägar det finns att trampa på in i fascism och nazism.

Dessutom vill jag än en gång påpeka att faran med att politisera religionen känner vi väl till, lika farligt är det att göra politik utifrån mytologi. Ursprungsmyter är intressanta, fantasikittlande och värda att utforska men politiskt sett helt irrelevanta.

Göran Dahl
Professor i sociologi vid Lunds universitet författare till boken "Radikalare än Hitler. De esoteriska och gröna nazisterna. Inspirationskällor, pionjärer, förvaltare, ättlingar." Atlantis (2006).

Artikeln har tidigare publicerats i Expo #2-2007